Đại diện ủy quyền của Doanh nghiệp

0
92

 Đại diện ủy quyền của Doanh nghiệp

Đại diện cho Doanh nghiệp là một vấn đề cơ bản quan trọng được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp 2014. Ngoài pháp luật quy định trường hợp đại diện theo pháp luật còn có trường hợp đại diện của Doanh nghiệp theo ủy quyền. Cụ thể như sau

Khái niệm người đại diện ủy quyền của Doanh nghiệp

–         Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo Pl khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

–         Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là CÁ NHÂN được ủy quyền bằng VĂN BẢN.

–         Điều kiện:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

+ Không thuộc đối tượng cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp

+ Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác.

–         Việc cử người đại diện theo ủy quyền được thực hiện theo quy định sau đây (nếu Điều lệ công ty không có gì khác):

+ Tổ chức là: thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên + 35% vốn điều lệ => có thể ủy quyền tối đa 03 đại diện.

+ Tổ chức là cổ đông CTCP có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông => có thể ủy quyền tối đa 03 đại diện.

ð Nếu cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trong trường hợp không xác định được phần vốn góp, số cổ phần tương ứng thì chia đều.

Nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền: (Điều 16)

  1. Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.
  2. Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền.
  3. Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

>>>> Xem thêm: Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.