Nợ công của Việt Nam được dự báo giảm về 61,4% GDP

0
886

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra nhiều con số đáng lưu ý tại Hội nghị trực tuyến Đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch trong năm 2019 diễn ra ngày 24/9.</b></p> <p>Theo đó, tốc độ tăng GDP duy trì ở mức cao, ước đạt 6,7%, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Chỉ số lạm phát được kiểm soát, liên tiếp trong 3 năm 2016-2018 chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) duy trì ở mức dưới 4%; thị trường tài chính duy trì tăng trưởng ổn định, tăng trưởng tín dụng ở mức 17%, đáp ứng đủ yêu cầu vốn cho nền kinh tế, nhất là lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ưu tiên.</p> <p>Đáng lưu ý, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ nợ công đang trong xu hướng giảm từ 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống còn khoảng 61,4% GDP năm 2018. </p> <p>Một báo cáo khác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới công bố cuối tháng 8 cho thấy, quy mô GDP theo giá hiện hành cả năm ước khoảng 5,55 triệu tỷ đồng. </p> <p>Như vậy, theo tính toán, nợ công rơi vào khoảng 3,4 triệu tỷ đồng. Với dân số khoảng 97 triệu người, bình quân mỗi người dân Việt Nam gánh khoảng 35 triệu đồng nợ công năm 2018.</p> <p>Số thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với dự toán và tăng 5,5% so với năm 2017; bội chi ngân sách ước đạt 3,67%, vượt mục tiêu Quốc hội giao (3,7%).</p> <p>Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1,89 triệu tỷ đồng, tăng 13,3%, bằng 34% GDP, đạt ở mức cao mục tiêu Quốc hội giao (33-34%) và mục tiêu 5 năm (32-34%). </p> <p>Tuy nhiên, phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết vẫn còn nhiều hạn chế trong bức tranh chung về kinh tế, trong đó, đề cập đến việc nền kinh tế chưa được cơ cấu triệt để, tiến độ thực hiện chậm.</p> <p>Mô hình tăng trưởng của Việt Nam, đến nay, vẫn phụ thuộc nhiều vào vốn thay vì công nghệ, xuất nhập khẩu dễ bị tổn thương do các nhân tố bên ngoài. Việc quản lý tài nguyên, môi trường còn gặp nhiều thách thức…</p> <p>Theo quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2019 – 2020 dù là khả quan nhưng thách thức vẫn sẽ tồn tại, đan xen. Trong đó, khó khăn lớn nhất là bởi yếu tố bên ngoài, do nền kinh tế có quy mô nhỏ trong khi độ mở lớn, lại đặt trong bối cảnh thương mại thế giới đang có nhiều bất ổn.</p> <p>Chính bởi vậy, năm 2019 Việt Nam, sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng GDP, trong đó tập trung điều hành giá cả thận trọng, kết hợp hài hòa, linh hoạt các chính sách vĩ mô, nhất là chính sách tài khóa, tiền tệ. Quá trình cơ cấu lại ngân sách gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính sẽ tiếp tục được đẩy mạnh… cùng với cắt giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.forum-champcarworld.net%2Fnha-dat%2Fno-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=N%E1%BB%A3+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A7a+Vi%E1%BB%87t+Nam+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+d%E1%BB%B1+b%C3%A1o+gi%E1%BA%A3m+v%E1%BB%81+61%2C4%25+GDP&url=https%3A%2F%2Fwww.forum-champcarworld.net%2Fnha-dat%2Fno-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html&via=Champcarworld+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html&media=https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=N%E1%BB%A3+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A7a+Vi%E1%BB%87t+Nam+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+d%E1%BB%B1+b%C3%A1o+gi%E1%BA%A3m+v%E1%BB%81+61%2C4%25+GDP" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=N%E1%BB%A3+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A7a+Vi%E1%BB%87t+Nam+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+d%E1%BB%B1+b%C3%A1o+gi%E1%BA%A3m+v%E1%BB%81+61%2C4%25+GDP%20-%20https%3A%2F%2Fwww.forum-champcarworld.net%2Fnha-dat%2Fno-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html" data-text="Nợ công của Việt Nam được dự báo giảm về 61,4% GDP" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/gioi-giao-dich-dau-lua-lai-dang-noi-ve-muc-gia-dau-100-usdthung.html">Giới giao dịch dầu lửa lại đang nói về mức giá dầu 100 USD/thùng</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/hang-do-hieu-versace-co-the-sap-ve-tay-michael-kors-voi-gia-2-ty-usd.html">Hãng đồ hiệu Versace có thể sắp về tay Michael Kors với giá 2 tỷ USD</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/author/dangthongpro"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy'/></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-24T04:32:52+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-24T04:32:52+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Champcarworld news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Nợ công của Việt Nam được dự báo giảm về 61,4% GDP"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_614c4a0dd1575_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_614c4a0dd1575" ><script>var block_td_uid_3_614c4a0dd1575 = new tdBlock(); block_td_uid_3_614c4a0dd1575.id = "td_uid_3_614c4a0dd1575"; block_td_uid_3_614c4a0dd1575.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_614c4a0dd1575_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_614c4a0dd1575_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":11349,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_614c4a0dd1575.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_614c4a0dd1575.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_614c4a0dd1575.post_count = "3"; block_td_uid_3_614c4a0dd1575.found_posts = "2576"; block_td_uid_3_614c4a0dd1575.header_color = ""; block_td_uid_3_614c4a0dd1575.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_614c4a0dd1575.max_num_pages = "859"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_614c4a0dd1575); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_614c4a0dd4f7c" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_614c4a0dd1575" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_614c4a0dd4f82" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_614c4a0dd1575" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_614c4a0dd1575 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/lotus-apartment-phong-cach-tu-nhien-khong-gian-mo.html" rel="bookmark" title="Lotus Apartment phong cách tự nhiên không gian mở"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lotus Apartment phong cách tự nhiên không gian mở"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/lotus-apartment-phong-cach-tu-nhien-khong-gian-mo.html" rel="bookmark" title="Lotus Apartment phong cách tự nhiên không gian mở">Lotus Apartment phong cách tự nhiên không gian mở</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/du-an-chung-cu-cao-cap-mandarin-garden-2-suc-hut-manh-me.html" rel="bookmark" title="Dự án chung cư cao cấp Mandarin Garden 2 sức hút mạnh mẽ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án chung cư cao cấp Mandarin Garden 2 sức hút mạnh mẽ"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/du-an-chung-cu-cao-cap-mandarin-garden-2-suc-hut-manh-me.html" rel="bookmark" title="Dự án chung cư cao cấp Mandarin Garden 2 sức hút mạnh mẽ">Dự án chung cư cao cấp Mandarin Garden 2 sức hút mạnh mẽ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/can-ho-cao-cap-marina-tower-song-dang-cap.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp Marina Tower sống đẳng cấp"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Căn hộ cao cấp Marina Tower sống đẳng cấp"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/can-ho-cao-cap-marina-tower-song-dang-cap.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp Marina Tower sống đẳng cấp">Căn hộ cao cấp Marina Tower sống đẳng cấp</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_614c4a0dd1575" data-td_block_id="td_uid_3_614c4a0dd1575"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_614c4a0dd1575" data-td_block_id="td_uid_3_614c4a0dd1575"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://www.forum-champcarworld.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='11349' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="94e0b67460" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="211"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_614c4a0ddb9ff_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_614c4a0ddb9ff" ><script>var block_td_uid_7_614c4a0ddb9ff = new tdBlock(); block_td_uid_7_614c4a0ddb9ff.id = "td_uid_7_614c4a0ddb9ff"; block_td_uid_7_614c4a0ddb9ff.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_614c4a0ddb9ff_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_614c4a0ddb9ff_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_614c4a0ddb9ff.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_614c4a0ddb9ff.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_614c4a0ddb9ff.post_count = "4"; block_td_uid_7_614c4a0ddb9ff.found_posts = "24820"; block_td_uid_7_614c4a0ddb9ff.header_color = ""; block_td_uid_7_614c4a0ddb9ff.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_614c4a0ddb9ff.max_num_pages = "6205"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_614c4a0ddb9ff); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_614c4a0ddb9ff class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/thoi-diem-vang-so-huu-can-ho-seasons-avenue.html" rel="bookmark" title="Thời điểm “vàng” sở hữu căn hộ Seasons Avenue"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Thời điểm “vàng” sở hữu căn hộ Seasons Avenue"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/thoi-diem-vang-so-huu-can-ho-seasons-avenue.html" rel="bookmark" title="Thời điểm “vàng” sở hữu căn hộ Seasons Avenue">Thời điểm “vàng” sở hữu căn hộ Seasons Avenue</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-06T04:34:06+00:00" >6 Tháng Mười Một, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/thoi-trang/bi-quyet-san-hang-giam-gia-cua-cac-tin-do-mua-sam.html" rel="bookmark" title="Bí quyết săn hàng giảm giá của các tín đồ mua sắm"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bí quyết săn hàng giảm giá của các tín đồ mua sắm"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/thoi-trang/bi-quyet-san-hang-giam-gia-cua-cac-tin-do-mua-sam.html" rel="bookmark" title="Bí quyết săn hàng giảm giá của các tín đồ mua sắm">Bí quyết săn hàng giảm giá của các tín đồ mua...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-08-27T19:32:19+00:00" >27 Tháng Tám, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/nhan-dinh-bremen-vs-wolfsburg-01h30-ngay-610-bundesliga-201819.html" rel="bookmark" title="Nhận định Bremen vs Wolfsburg 01h30 ngày 6/10 (Bundesliga 2018/19)"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Nhận định Bremen vs Wolfsburg 01h30 ngày 6/10 (Bundesliga 2018/19)"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/nhan-dinh-bremen-vs-wolfsburg-01h30-ngay-610-bundesliga-201819.html" rel="bookmark" title="Nhận định Bremen vs Wolfsburg 01h30 ngày 6/10 (Bundesliga 2018/19)">Nhận định Bremen vs Wolfsburg 01h30 ngày 6/10 (Bundesliga 2018/19)</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-04T06:21:24+00:00" >4 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/luka-modric-va-10-nam-ky-nguyen-ronaldo-messi.html" rel="bookmark" title="Luka Modric và 10 năm kỷ nguyên Ronaldo-Messi"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Luka Modric và 10 năm kỷ nguyên Ronaldo-Messi"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/luka-modric-va-10-nam-ky-nguyen-ronaldo-messi.html" rel="bookmark" title="Luka Modric và 10 năm kỷ nguyên Ronaldo-Messi">Luka Modric và 10 năm kỷ nguyên Ronaldo-Messi</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-24T17:16:29+00:00" >24 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_614c4a0ddb9ff" data-td_block_id="td_uid_7_614c4a0ddb9ff">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_614c4a0de3114_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_614c4a0de3114" ><script>var block_td_uid_8_614c4a0de3114 = new tdBlock(); block_td_uid_8_614c4a0de3114.id = "td_uid_8_614c4a0de3114"; block_td_uid_8_614c4a0de3114.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_614c4a0de3114_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_614c4a0de3114_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_614c4a0de3114.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_614c4a0de3114.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_614c4a0de3114.post_count = "4"; block_td_uid_8_614c4a0de3114.found_posts = "24820"; block_td_uid_8_614c4a0de3114.header_color = ""; block_td_uid_8_614c4a0de3114.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_614c4a0de3114.max_num_pages = "6205"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_614c4a0de3114); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_614c4a0de3114 class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/suc-khoe/khi-biet-con-la-gay.html" rel="bookmark" title="Khi biết con là gay"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khi biết con là gay"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/suc-khoe/khi-biet-con-la-gay.html" rel="bookmark" title="Khi biết con là gay">Khi biết con là gay</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/nhan-dinh-slna-vs-tphcm-17h00-ngay-810-v-league-2018.html" rel="bookmark" title="Nhận định SLNA vs TPHCM 17h00 ngày 8/10 (V-League 2018)"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nhận định SLNA vs TPHCM 17h00 ngày 8/10 (V-League 2018)"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/nhan-dinh-slna-vs-tphcm-17h00-ngay-810-v-league-2018.html" rel="bookmark" title="Nhận định SLNA vs TPHCM 17h00 ngày 8/10 (V-League 2018)">Nhận định SLNA vs TPHCM 17h00 ngày 8/10 (V-League 2018)</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/du-doan-vong-8-nha-man-city-ha-liverpool-m-u-co-qua-chia-tay-mourinho.html" rel="bookmark" title="Dự đoán vòng 8 NHA: Man City hạ Liverpool; M.U có quà chia tay Mourinho?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự đoán vòng 8 NHA: Man City hạ Liverpool; M.U có quà chia tay Mourinho?"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/du-doan-vong-8-nha-man-city-ha-liverpool-m-u-co-qua-chia-tay-mourinho.html" rel="bookmark" title="Dự đoán vòng 8 NHA: Man City hạ Liverpool; M.U có quà chia tay Mourinho?">Dự đoán vòng 8 NHA: Man City hạ Liverpool; M.U có...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/kinh-doanh/gia-vang-the-gioi-ngay-2910-di-xuong.html" rel="bookmark" title="Giá vàng thế giới ngày 29/10 đi xuống"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Giá vàng thế giới ngày 29/10 đi xuống"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/kinh-doanh" class="td-post-category">Kinh doanh</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/kinh-doanh/gia-vang-the-gioi-ngay-2910-di-xuong.html" rel="bookmark" title="Giá vàng thế giới ngày 29/10 đi xuống">Giá vàng thế giới ngày 29/10 đi xuống</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_614c4a0de3114" data-td_block_id="td_uid_8_614c4a0de3114"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_614c4a0de3114" data-td_block_id="td_uid_8_614c4a0de3114"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_614c4a0deb51a_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_614c4a0deb51a" ><script>var block_td_uid_10_614c4a0deb51a = new tdBlock(); block_td_uid_10_614c4a0deb51a.id = "td_uid_10_614c4a0deb51a"; block_td_uid_10_614c4a0deb51a.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_614c4a0deb51a_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_614c4a0deb51a_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_614c4a0deb51a.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_614c4a0deb51a.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_614c4a0deb51a.post_count = "3"; block_td_uid_10_614c4a0deb51a.found_posts = "24820"; block_td_uid_10_614c4a0deb51a.header_color = ""; block_td_uid_10_614c4a0deb51a.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_614c4a0deb51a.max_num_pages = "8274"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_614c4a0deb51a); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_614c4a0deb51a class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/nc247info-tong-hop-ronaldo-pho-dien-ky-thuat-truoc-tran-mo-man-champions-league.html" rel="bookmark" title="Nc247info tổng hợp: Ronaldo phô diễn kỹ thuật trước trận mở màn Champions League"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_100x70.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/nc247info-tong-hop-ronaldo-pho-dien-ky-thuat-truoc-tran-mo-man-champions-league.html" rel="bookmark" title="Nc247info tổng hợp: Ronaldo phô diễn kỹ thuật trước trận mở màn Champions League">Nc247info tổng hợp: Ronaldo phô diễn kỹ thuật trước trận mở...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-09-14T16:02:17+00:00" >14 Tháng Chín, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/nc247info-tong-hop-clb-da-nang-giai-cuu-tuyen-thu-viet-nam.html" rel="bookmark" title="Nc247info tổng hợp: CLB Đà Nẵng giải cứu tuyển thủ Việt Nam"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_100x70.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/nc247info-tong-hop-clb-da-nang-giai-cuu-tuyen-thu-viet-nam.html" rel="bookmark" title="Nc247info tổng hợp: CLB Đà Nẵng giải cứu tuyển thủ Việt Nam">Nc247info tổng hợp: CLB Đà Nẵng giải cứu tuyển thủ Việt...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-09-12T19:46:57+00:00" >12 Tháng Chín, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/nc247info-tong-hop-hlv-nguyen-thanh-cong-pham-chat-thanh-cong-cua-hoang-duc-duoc-the-hien-ngay-tu-day-that-bai.html" rel="bookmark" title="Nc247info tổng hợp: HLV Nguyễn Thành Công: ‘Phẩm chất thành công của Hoàng Đức được thể hiện ngay từ đáy thất bại’"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_100x70.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/nc247info-tong-hop-hlv-nguyen-thanh-cong-pham-chat-thanh-cong-cua-hoang-duc-duoc-the-hien-ngay-tu-day-that-bai.html" rel="bookmark" title="Nc247info tổng hợp: HLV Nguyễn Thành Công: ‘Phẩm chất thành công của Hoàng Đức được thể hiện ngay từ đáy thất bại’">Nc247info tổng hợp: HLV Nguyễn Thành Công: ‘Phẩm chất thành công...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-09-11T20:54:23+00:00" >11 Tháng Chín, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_614c4a0dec578_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_614c4a0dec578" ><script>var block_td_uid_11_614c4a0dec578 = new tdBlock(); block_td_uid_11_614c4a0dec578.id = "td_uid_11_614c4a0dec578"; block_td_uid_11_614c4a0dec578.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_614c4a0dec578_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_614c4a0dec578_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_614c4a0dec578.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_614c4a0dec578.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_614c4a0dec578.post_count = "3"; block_td_uid_11_614c4a0dec578.found_posts = "24820"; block_td_uid_11_614c4a0dec578.header_color = ""; block_td_uid_11_614c4a0dec578.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_614c4a0dec578.max_num_pages = "8274"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_614c4a0dec578); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_614c4a0dec578 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/game-zovip-club-yovip-club.html" rel="bookmark" title="Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/05/Yovip-6.5-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/05/Yovip-6.5-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/05/Yovip-6.5-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/game-zovip-club-yovip-club.html" rel="bookmark" title="Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline">Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-17T18:10:53+00:00" >17 Tháng Năm, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/cac-loai-giay-sneaker-dang-mua-nhat-duoi-1-trieu-cho-hoc-sinh.html" rel="bookmark" title="Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho học sinh"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/06/ceb9629de7840ffe1d6be934e4bc7e3c-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/06/ceb9629de7840ffe1d6be934e4bc7e3c-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/06/ceb9629de7840ffe1d6be934e4bc7e3c-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho học sinh"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/cac-loai-giay-sneaker-dang-mua-nhat-duoi-1-trieu-cho-hoc-sinh.html" rel="bookmark" title="Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho học sinh">Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T07:24:28+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/oto-xemay/chi-tiet-xe-may-honda-dream-moi-gia-46-trieu-dong.html" rel="bookmark" title="Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/oto-xemay/chi-tiet-xe-may-honda-dream-moi-gia-46-trieu-dong.html" rel="bookmark" title="Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng">Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-30T03:13:30+00:00" >30 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_614c4a0e27dc7_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_614c4a0e27dc7" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5069</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">4006</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">3013</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2577</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2105</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2102</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1635</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1614</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/phap-luat">Pháp luật<span class="td-cat-no">932</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/"><img class="td-retina-data" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:contact@yoursite.com.">contact@yoursite.com.</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: <a href="http://soikeo.vip" title="Soi Kèo Số 1 - Soi Kèo Vip Hôm Nay">https://soikeo.vip</a> , <a href="https://linkvaolode88.net" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.net</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo" title="Tỷ Lệ Kèo Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo</a> , <a href="https://oxbet.icu" title="Oxbet.com – Link vào Oxbet – Tải Game Oxbet – Nhà cái Oxbet, Ox Bet uy tín hay lừa đảo">https://oxbet.icu</a> , <a href="https://nhacaiuytin247.info" title="Review 10+ Nhà cái uy tín thị trường Việt Nam và Quốc Tế năm 2020 - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.info</a> , <a href="https://fabet.asia/" target="_blank" title = "nhà cái FABET">https://fabet.asia/</a> </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/vinacomin-du-kien-thu-286-ty-tu-viec-ban-dau-gia-co-phan-tai-2-cong-ty-con.html" rel="bookmark" title="Vinacomin dự kiến thu 286 tỷ từ việc bán đấu giá cổ phần tại 2 công ty con"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Vinacomin dự kiến thu 286 tỷ từ việc bán đấu giá cổ phần tại 2 công ty con"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/vinacomin-du-kien-thu-286-ty-tu-viec-ban-dau-gia-co-phan-tai-2-cong-ty-con.html" rel="bookmark" title="Vinacomin dự kiến thu 286 tỷ từ việc bán đấu giá cổ phần tại 2 công ty con">Vinacomin dự kiến thu 286 tỷ từ việc bán đấu giá...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-23T15:34:19+00:00" >23 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/uber-xe-tai-trung-quoc-chuan-bi-huy-dong-them-1-ty-usd.html" rel="bookmark" title="“Uber xe tải” Trung Quốc chuẩn bị huy động thêm 1 tỷ USD"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="“Uber xe tải” Trung Quốc chuẩn bị huy động thêm 1 tỷ USD"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/uber-xe-tai-trung-quoc-chuan-bi-huy-dong-them-1-ty-usd.html" rel="bookmark" title="“Uber xe tải” Trung Quốc chuẩn bị huy động thêm 1 tỷ USD">“Uber xe tải” Trung Quốc chuẩn bị huy động thêm 1...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-23T05:49:43+00:00" >23 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 614c4a0e2d238 --> <script type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.7.3' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.7.3' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York","api_language":"en","today_icon":"broken-clouds-n","today_icon_text":"overcast clouds","today_temp":[23.5,74.2],"today_humidity":86,"today_wind_speed":[2.6,1.6],"today_min":[21.9,71.5],"today_max":[24.5,76],"today_clouds":90,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1632499200,"day_temp":[21,69],"day_name":"T6","owm_day_index":1},{"timestamp":1632585600,"day_temp":[21,69],"day_name":"T7","owm_day_index":2},{"timestamp":1632672000,"day_temp":[23,73],"day_name":"CN","owm_day_index":3},{"timestamp":1632758400,"day_temp":[20,68],"day_name":"T2","owm_day_index":4},{"timestamp":1632844800,"day_temp":[23,73],"day_name":"T3","owm_day_index":5}],"api_key":"e5342a41a77f36d7802f350362aa6725"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>