Nợ công của Việt Nam được dự báo giảm về 61,4% GDP

0
1044

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra nhiều con số đáng lưu ý tại Hội nghị trực tuyến Đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch trong năm 2019 diễn ra ngày 24/9.</b></p> <p>Theo đó, tốc độ tăng GDP duy trì ở mức cao, ước đạt 6,7%, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Chỉ số lạm phát được kiểm soát, liên tiếp trong 3 năm 2016-2018 chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) duy trì ở mức dưới 4%; thị trường tài chính duy trì tăng trưởng ổn định, tăng trưởng tín dụng ở mức 17%, đáp ứng đủ yêu cầu vốn cho nền kinh tế, nhất là lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ưu tiên.</p> <p>Đáng lưu ý, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ nợ công đang trong xu hướng giảm từ 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống còn khoảng 61,4% GDP năm 2018. </p> <p>Một báo cáo khác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới công bố cuối tháng 8 cho thấy, quy mô GDP theo giá hiện hành cả năm ước khoảng 5,55 triệu tỷ đồng. </p> <p>Như vậy, theo tính toán, nợ công rơi vào khoảng 3,4 triệu tỷ đồng. Với dân số khoảng 97 triệu người, bình quân mỗi người dân Việt Nam gánh khoảng 35 triệu đồng nợ công năm 2018.</p> <p>Số thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với dự toán và tăng 5,5% so với năm 2017; bội chi ngân sách ước đạt 3,67%, vượt mục tiêu Quốc hội giao (3,7%).</p> <p>Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1,89 triệu tỷ đồng, tăng 13,3%, bằng 34% GDP, đạt ở mức cao mục tiêu Quốc hội giao (33-34%) và mục tiêu 5 năm (32-34%). </p> <p>Tuy nhiên, phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết vẫn còn nhiều hạn chế trong bức tranh chung về kinh tế, trong đó, đề cập đến việc nền kinh tế chưa được cơ cấu triệt để, tiến độ thực hiện chậm.</p> <p>Mô hình tăng trưởng của Việt Nam, đến nay, vẫn phụ thuộc nhiều vào vốn thay vì công nghệ, xuất nhập khẩu dễ bị tổn thương do các nhân tố bên ngoài. Việc quản lý tài nguyên, môi trường còn gặp nhiều thách thức…</p> <p>Theo quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2019 – 2020 dù là khả quan nhưng thách thức vẫn sẽ tồn tại, đan xen. Trong đó, khó khăn lớn nhất là bởi yếu tố bên ngoài, do nền kinh tế có quy mô nhỏ trong khi độ mở lớn, lại đặt trong bối cảnh thương mại thế giới đang có nhiều bất ổn.</p> <p>Chính bởi vậy, năm 2019 Việt Nam, sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng GDP, trong đó tập trung điều hành giá cả thận trọng, kết hợp hài hòa, linh hoạt các chính sách vĩ mô, nhất là chính sách tài khóa, tiền tệ. Quá trình cơ cấu lại ngân sách gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính sẽ tiếp tục được đẩy mạnh… cùng với cắt giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.forum-champcarworld.net%2Fnha-dat%2Fno-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=N%E1%BB%A3+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A7a+Vi%E1%BB%87t+Nam+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+d%E1%BB%B1+b%C3%A1o+gi%E1%BA%A3m+v%E1%BB%81+61%2C4%25+GDP&url=https%3A%2F%2Fwww.forum-champcarworld.net%2Fnha-dat%2Fno-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html&via=Champcarworld+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html&media=https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=N%E1%BB%A3+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A7a+Vi%E1%BB%87t+Nam+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+d%E1%BB%B1+b%C3%A1o+gi%E1%BA%A3m+v%E1%BB%81+61%2C4%25+GDP" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=N%E1%BB%A3+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A7a+Vi%E1%BB%87t+Nam+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+d%E1%BB%B1+b%C3%A1o+gi%E1%BA%A3m+v%E1%BB%81+61%2C4%25+GDP%20-%20https%3A%2F%2Fwww.forum-champcarworld.net%2Fnha-dat%2Fno-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html" data-text="Nợ công của Việt Nam được dự báo giảm về 61,4% GDP" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/gioi-giao-dich-dau-lua-lai-dang-noi-ve-muc-gia-dau-100-usdthung.html">Giới giao dịch dầu lửa lại đang nói về mức giá dầu 100 USD/thùng</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/hang-do-hieu-versace-co-the-sap-ve-tay-michael-kors-voi-gia-2-ty-usd.html">Hãng đồ hiệu Versace có thể sắp về tay Michael Kors với giá 2 tỷ USD</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/author/dangthongpro"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy'/></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-24T04:32:52+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-24T04:32:52+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Champcarworld news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Nợ công của Việt Nam được dự báo giảm về 61,4% GDP"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_62c260bc37af6_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_62c260bc37af6" ><script>var block_td_uid_3_62c260bc37af6 = new tdBlock(); block_td_uid_3_62c260bc37af6.id = "td_uid_3_62c260bc37af6"; block_td_uid_3_62c260bc37af6.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_62c260bc37af6_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_62c260bc37af6_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":11349,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_62c260bc37af6.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_62c260bc37af6.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_62c260bc37af6.post_count = "3"; block_td_uid_3_62c260bc37af6.found_posts = "2627"; block_td_uid_3_62c260bc37af6.header_color = ""; block_td_uid_3_62c260bc37af6.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_62c260bc37af6.max_num_pages = "876"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_62c260bc37af6); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_62c260bc3eafc" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_62c260bc37af6" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_62c260bc3eb01" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_62c260bc37af6" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_62c260bc37af6 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/hang-loat-dai-gia-rao-riet-san-don-bds-cong-ty-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Hàng loạt “đại gia” ráo riết săn đón BĐS Công ty Đại An Lộc"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Hàng loạt “đại gia” ráo riết săn đón BĐS Công ty Đại An Lộc"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/hang-loat-dai-gia-rao-riet-san-don-bds-cong-ty-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Hàng loạt “đại gia” ráo riết săn đón BĐS Công ty Đại An Lộc">Hàng loạt “đại gia” ráo riết săn đón BĐS Công ty Đại An Lộc</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/loi-the-ke-can-cac-khu-cong-nghiep-lon-thuc-day-bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-bau-bang-phat-trien.html" rel="bookmark" title="Lợi thế kề cận các khu công nghiệp lớn thúc đẩy BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng phát triển"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lợi thế kề cận các khu công nghiệp lớn thúc đẩy BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng phát triển"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/loi-the-ke-can-cac-khu-cong-nghiep-lon-thuc-day-bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-bau-bang-phat-trien.html" rel="bookmark" title="Lợi thế kề cận các khu công nghiệp lớn thúc đẩy BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng phát triển">Lợi thế kề cận các khu công nghiệp lớn thúc đẩy BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng phát triển</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/suc-hut-dau-tu-bat-dong-san-do-don-ve-cong-ty-dai-an-loc-tai-tan-uyen.html" rel="bookmark" title="Sức hút đầu tư bất động sản đổ dồn về Công ty Đại An Lộc tại Tân Uyên"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Sức hút đầu tư bất động sản đổ dồn về Công ty Đại An Lộc tại Tân Uyên"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/suc-hut-dau-tu-bat-dong-san-do-don-ve-cong-ty-dai-an-loc-tai-tan-uyen.html" rel="bookmark" title="Sức hút đầu tư bất động sản đổ dồn về Công ty Đại An Lộc tại Tân Uyên">Sức hút đầu tư bất động sản đổ dồn về Công ty Đại An Lộc tại Tân Uyên</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_62c260bc37af6" data-td_block_id="td_uid_3_62c260bc37af6"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_62c260bc37af6" data-td_block_id="td_uid_3_62c260bc37af6"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://www.forum-champcarworld.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='11349' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="929e9303ea" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="71"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_62c260bc40335_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_62c260bc40335" ><script>var block_td_uid_7_62c260bc40335 = new tdBlock(); block_td_uid_7_62c260bc40335.id = "td_uid_7_62c260bc40335"; block_td_uid_7_62c260bc40335.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_62c260bc40335_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_62c260bc40335_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_62c260bc40335.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_62c260bc40335.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_62c260bc40335.post_count = "4"; block_td_uid_7_62c260bc40335.found_posts = "25876"; block_td_uid_7_62c260bc40335.header_color = ""; block_td_uid_7_62c260bc40335.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_62c260bc40335.max_num_pages = "6469"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_62c260bc40335); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_62c260bc40335 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/kinh-doanh/can-ho-sieu-sang-cua-du-an-d1mension-co-gi-dac-biet.html" rel="bookmark" title="Căn hộ siêu sang của dự án D1mension có gì đặc biệt?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Căn hộ siêu sang của dự án D1mension có gì đặc biệt?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/kinh-doanh/can-ho-sieu-sang-cua-du-an-d1mension-co-gi-dac-biet.html" rel="bookmark" title="Căn hộ siêu sang của dự án D1mension có gì đặc biệt?">Căn hộ siêu sang của dự án D1mension có gì đặc...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-29T01:22:54+00:00" >29 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/suc-khoe/khi-nao-nen-kieng-lam-chuyen-ay.html" rel="bookmark" title="Khi nào nên kiêng làm “chuyện ấy“?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Khi nào nên kiêng làm “chuyện ấy“?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/suc-khoe/khi-nao-nen-kieng-lam-chuyen-ay.html" rel="bookmark" title="Khi nào nên kiêng làm “chuyện ấy“?">Khi nào nên kiêng làm “chuyện ấy“?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-20T23:20:04+00:00" >20 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/5-diem-nhan-tottenham-1-2-liverpool-nha-vo-dich-lo-dien-dem-neymar-mbappe-den-day.html" rel="bookmark" title="5 điểm nhấn Tottenham 1-2 Liverpool: Nhà vô địch lộ diện; Đem Neymar, Mbappe đến đây"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="5 điểm nhấn Tottenham 1-2 Liverpool: Nhà vô địch lộ diện; Đem Neymar, Mbappe đến đây"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/5-diem-nhan-tottenham-1-2-liverpool-nha-vo-dich-lo-dien-dem-neymar-mbappe-den-day.html" rel="bookmark" title="5 điểm nhấn Tottenham 1-2 Liverpool: Nhà vô địch lộ diện; Đem Neymar, Mbappe đến đây">5 điểm nhấn Tottenham 1-2 Liverpool: Nhà vô địch lộ diện;...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-14T16:54:36+00:00" >14 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/suc-khoe/sieu-thuc-pham-giup-ngan-ngua-ung-thu-buong-trung.html" rel="bookmark" title="Siêu thực phẩm giúp ngăn ngừa ung thư buồng trứng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Siêu thực phẩm giúp ngăn ngừa ung thư buồng trứng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/suc-khoe/sieu-thuc-pham-giup-ngan-ngua-ung-thu-buong-trung.html" rel="bookmark" title="Siêu thực phẩm giúp ngăn ngừa ung thư buồng trứng">Siêu thực phẩm giúp ngăn ngừa ung thư buồng trứng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-25T01:53:29+00:00" >25 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_62c260bc40335" data-td_block_id="td_uid_7_62c260bc40335">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_62c260bc4c6d4_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_62c260bc4c6d4" ><script>var block_td_uid_8_62c260bc4c6d4 = new tdBlock(); block_td_uid_8_62c260bc4c6d4.id = "td_uid_8_62c260bc4c6d4"; block_td_uid_8_62c260bc4c6d4.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_62c260bc4c6d4_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_62c260bc4c6d4_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_62c260bc4c6d4.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_62c260bc4c6d4.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_62c260bc4c6d4.post_count = "4"; block_td_uid_8_62c260bc4c6d4.found_posts = "25876"; block_td_uid_8_62c260bc4c6d4.header_color = ""; block_td_uid_8_62c260bc4c6d4.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_62c260bc4c6d4.max_num_pages = "6469"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_62c260bc4c6d4); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_62c260bc4c6d4 class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/kinh-doanh/vi-sao-binh-duong-la-diem-den-ly-tuong-cua-cac-nha-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Vì sao Bình Dương là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Vì sao Bình Dương là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư?"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/kinh-doanh" class="td-post-category">Kinh doanh</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/kinh-doanh/vi-sao-binh-duong-la-diem-den-ly-tuong-cua-cac-nha-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Vì sao Bình Dương là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư?">Vì sao Bình Dương là điểm đến lý tưởng của các...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/my-nu-hong-kong-duoc-dai-gia-bao-nuoi-u90-ngheo-kho-phai-an-via-he.html" rel="bookmark" title="Mỹ nữ Hong Kong được đại gia bao nuôi, U90 nghèo khó, phải ăn vỉa hè"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-218x150.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-218x150.jpg 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Mỹ nữ Hong Kong được đại gia bao nuôi, U90 nghèo khó, phải ăn vỉa hè"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/giai-tri" class="td-post-category">Giải trí</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/my-nu-hong-kong-duoc-dai-gia-bao-nuoi-u90-ngheo-kho-phai-an-via-he.html" rel="bookmark" title="Mỹ nữ Hong Kong được đại gia bao nuôi, U90 nghèo khó, phải ăn vỉa hè">Mỹ nữ Hong Kong được đại gia bao nuôi, U90 nghèo...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/does-citalopram-cause-erectile-dysfunction.html" rel="bookmark" title="Does Citalopram Cause Erectile Dysfunction"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_218x150.png" alt=""/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/does-citalopram-cause-erectile-dysfunction.html" rel="bookmark" title="Does Citalopram Cause Erectile Dysfunction">Does Citalopram Cause Erectile Dysfunction</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/bo-tri-nhan-su-chanh-thanh-tra-ngan-hang-nha-nuoc-sau-hon-hai-nam-de-trong.html" rel="bookmark" title="Bố trí nhân sự Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước sau hơn hai năm để trống"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bố trí nhân sự Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước sau hơn hai năm để trống"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/bo-tri-nhan-su-chanh-thanh-tra-ngan-hang-nha-nuoc-sau-hon-hai-nam-de-trong.html" rel="bookmark" title="Bố trí nhân sự Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước sau hơn hai năm để trống">Bố trí nhân sự Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_62c260bc4c6d4" data-td_block_id="td_uid_8_62c260bc4c6d4"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_62c260bc4c6d4" data-td_block_id="td_uid_8_62c260bc4c6d4"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_62c260bc5750e_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_62c260bc5750e" ><script>var block_td_uid_10_62c260bc5750e = new tdBlock(); block_td_uid_10_62c260bc5750e.id = "td_uid_10_62c260bc5750e"; block_td_uid_10_62c260bc5750e.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_62c260bc5750e_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_62c260bc5750e_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_62c260bc5750e.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_62c260bc5750e.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_62c260bc5750e.post_count = "3"; block_td_uid_10_62c260bc5750e.found_posts = "25876"; block_td_uid_10_62c260bc5750e.header_color = ""; block_td_uid_10_62c260bc5750e.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_62c260bc5750e.max_num_pages = "8626"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_62c260bc5750e); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_62c260bc5750e class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/cach-danh-lo-de-online-fi88-don-gian-cho-nguoi-moi.html" rel="bookmark" title="Cách đánh lô đề online Fi88 đơn giản cho người mới"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2022/07/cach-danh-lo-de-online-fi88-don-gian-cho-nguoi-moi-1656758127-100x70.jpeg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2022/07/cach-danh-lo-de-online-fi88-don-gian-cho-nguoi-moi-1656758127-100x70.jpeg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2022/07/cach-danh-lo-de-online-fi88-don-gian-cho-nguoi-moi-1656758127-218x150.jpeg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Cách đánh lô đề online Fi88 đơn giản cho người mới"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/cach-danh-lo-de-online-fi88-don-gian-cho-nguoi-moi.html" rel="bookmark" title="Cách đánh lô đề online Fi88 đơn giản cho người mới">Cách đánh lô đề online Fi88 đơn giản cho người mới</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-07-02T10:34:51+00:00" >2 Tháng Bảy, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/meo-giup-anh-em-no-hu-mini-poker-don-gian-de-dang-tai-man-club.html" rel="bookmark" title="Mẹo giúp anh em nổ hũ mini poker đơn giản, dễ dàng tại Man Club"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Mẹo giúp anh em nổ hũ mini poker đơn giản, dễ dàng tại Man Club"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/meo-giup-anh-em-no-hu-mini-poker-don-gian-de-dang-tai-man-club.html" rel="bookmark" title="Mẹo giúp anh em nổ hũ mini poker đơn giản, dễ dàng tại Man Club">Mẹo giúp anh em nổ hũ mini poker đơn giản, dễ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-07-01T08:09:33+00:00" >1 Tháng Bảy, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/that-dang-tiec-khi-khong-so-huu-can-ho-modan-home-nam-2022.html" rel="bookmark" title="Thật đáng tiếc khi không sở hữu căn hộ MODAN HOME năm 2022"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_100x70.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/that-dang-tiec-khi-khong-so-huu-can-ho-modan-home-nam-2022.html" rel="bookmark" title="Thật đáng tiếc khi không sở hữu căn hộ MODAN HOME năm 2022">Thật đáng tiếc khi không sở hữu căn hộ MODAN HOME...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-29T12:55:30+00:00" >29 Tháng Sáu, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_62c260bc5b059_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_62c260bc5b059" ><script>var block_td_uid_11_62c260bc5b059 = new tdBlock(); block_td_uid_11_62c260bc5b059.id = "td_uid_11_62c260bc5b059"; block_td_uid_11_62c260bc5b059.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_62c260bc5b059_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_62c260bc5b059_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_62c260bc5b059.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_62c260bc5b059.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_62c260bc5b059.post_count = "3"; block_td_uid_11_62c260bc5b059.found_posts = "25876"; block_td_uid_11_62c260bc5b059.header_color = ""; block_td_uid_11_62c260bc5b059.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_62c260bc5b059.max_num_pages = "8626"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_62c260bc5b059); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_62c260bc5b059 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/game-zovip-club-yovip-club.html" rel="bookmark" title="Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/05/Yovip-6.5-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/05/Yovip-6.5-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/05/Yovip-6.5-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/game-zovip-club-yovip-club.html" rel="bookmark" title="Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline">Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-17T18:10:53+00:00" >17 Tháng Năm, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/cac-loai-giay-sneaker-dang-mua-nhat-duoi-1-trieu-cho-hoc-sinh.html" rel="bookmark" title="Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho học sinh"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/06/ceb9629de7840ffe1d6be934e4bc7e3c-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/06/ceb9629de7840ffe1d6be934e4bc7e3c-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/06/ceb9629de7840ffe1d6be934e4bc7e3c-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho học sinh"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/cac-loai-giay-sneaker-dang-mua-nhat-duoi-1-trieu-cho-hoc-sinh.html" rel="bookmark" title="Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho học sinh">Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T07:24:28+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/oto-xemay/chi-tiet-xe-may-honda-dream-moi-gia-46-trieu-dong.html" rel="bookmark" title="Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/oto-xemay/chi-tiet-xe-may-honda-dream-moi-gia-46-trieu-dong.html" rel="bookmark" title="Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng">Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-30T03:13:30+00:00" >30 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_62c260bc9b467_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_62c260bc9b467" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5068</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">4012</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">3024</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2628</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2107</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2102</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/chua-duoc-phan-loai">Chưa được phân loại<span class="td-cat-no">1640</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1636</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1620</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/"><img class="td-retina-data" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:contact@yoursite.com.">contact@yoursite.com.</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: |<strong><a href="https://linkw88dn.com" tag="link vào w88 mới nhất" rel="dofollow" title="link vào w88 mới nhất" target="blank">link vào w88 mới nhất</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/tong-cong-ty-co-khi-xay-dung-dau-tu-vao-loat-cong-ty-con-thua-lo-lon.html" rel="bookmark" title="Tổng công ty Cơ khí Xây dựng đầu tư vào loạt công ty con thua lỗ lớn"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tổng công ty Cơ khí Xây dựng đầu tư vào loạt công ty con thua lỗ lớn"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/tong-cong-ty-co-khi-xay-dung-dau-tu-vao-loat-cong-ty-con-thua-lo-lon.html" rel="bookmark" title="Tổng công ty Cơ khí Xây dựng đầu tư vào loạt công ty con thua lỗ lớn">Tổng công ty Cơ khí Xây dựng đầu tư vào loạt...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-16T12:15:13+00:00" >16 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/scic-ve-sieu-uy-ban-co-tao-nen-nha-nuoc-nho-trong-mot-nha-nuoc-lon.html" rel="bookmark" title="SCIC về siêu Ủy ban: Có tạo nên “nhà nước nhỏ trong một nhà nước lớn”?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="SCIC về siêu Ủy ban: Có tạo nên “nhà nước nhỏ trong một nhà nước lớn”?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/scic-ve-sieu-uy-ban-co-tao-nen-nha-nuoc-nho-trong-mot-nha-nuoc-lon.html" rel="bookmark" title="SCIC về siêu Ủy ban: Có tạo nên “nhà nước nhỏ trong một nhà nước lớn”?">SCIC về siêu Ủy ban: Có tạo nên “nhà nước nhỏ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-18T12:14:04+00:00" >18 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 62c260bca74d8 --> <script type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York","api_language":"en","today_icon":"clear-sky-n","today_icon_text":"clear sky","today_temp":[26.5,79.7],"today_humidity":36,"today_wind_speed":[6.7,4.2],"today_min":[23.1,73.5],"today_max":[28,82.4],"today_clouds":0,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1657040400,"day_temp":[27,81],"day_name":"T3","owm_day_index":2},{"timestamp":1657126800,"day_temp":[29,85],"day_name":"T4","owm_day_index":3},{"timestamp":1657213200,"day_temp":[25,76],"day_name":"T5","owm_day_index":4},{"timestamp":1657299600,"day_temp":[21,70],"day_name":"T6","owm_day_index":5},{"timestamp":1657386000,"day_temp":[28,83],"day_name":"T7","owm_day_index":6}],"api_key":"e5342a41a77f36d7802f350362aa6725"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>