Lo ngại vốn FDI vào Việt Nam khó tăng mạnh vì Myanmar và Indonesia

0
913

Sau 30 năm đổi mới và mở cửa với quốc tế, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu hút FDI thành công nhất trong khu vực. Khu vực FDI cũng trở thành thành phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Hiện, vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư xã hội, hơn 20% trong GDP.

</p> <p>Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2017, tổng vốn FDI gồm đăng ký dự án mới, đăng ký điều chỉnh vốn tăng thêm và góp vốn mua cổ phần đạt 35,9 tỷ USD, tăng 44,4% so với năm 2016. </p> <p>Riêng 8 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>Đánh giá cao thành tựu thu hút vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua, song tại Hội nghị trực tuyến ngày 24/9, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại tỏ ra lo ngại về kết quả thu hút vốn FDI trong thời gian tới.</p> <p>“Nền kinh tế thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cùng với sự cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài diễn ra ngày càng gay gắt giữa các quốc gia trong khu vực và sự nổi lên của một số thị trường như Myanmar, Indonesia, dẫn đến, dòng vốn FDI đăng ký khó có khả năng tăng mạnh trong các năm tới”, báo cáo nêu.</p> <p>Nhấn mạnh FDI là một bộ phận của nền kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, thời gian tới, Chính phủ Việt Nam tiếp tục cam kết cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng hơn. Các nhà đầu tư hãy đến Việt Nam đầu tư lâu dài và đồng hành cùng Việt Nam.</p> <p>Tuy nhiên, Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài có trọng tâm, tập trung vào những dự án thân thiện với môi trường, sử dụng công nghệ cao gắn với cách mạng 4.0, tạo ra sự lan toả tới các vùng miền, liên kết với các doanh nghiệp trong nước. </p> <p>Nhằm thu hút hiệu quả dòng vốn FDI, thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt ra kế hoạch các ngành, các cấp sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình cấp phép và quản lý dự án đầu tư nước ngoài của các cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư để chấn chỉnh công tác cấp phép và quản lý sau cấp phép.</p> <p>Đồng thời, thúc đẩy giải ngân, không cấp phép các dự án công nghệ lạc hậu, có tác động xấu tới môi trường; thẩm tra kỹ các dự án sử dụng nhiều đất, giao đất có điều kiện theo tiến độ dự án; cân nhắc về tỷ suất đầu tư/diện tích đất, kể cả đất khu công nghiệp.<br /> </p> <p>Tiến hành rà soát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn cả nước, đặc biệt với các dự án quy mô lớn, sử dụng nhiều đất đai bao gồm cả việc rút giấy phép nếu cần thiết; Nâng cao hiệu quả của công tác thực thi pháp luật, có chế tài xử phạt mạnh đối với các trường hợp vi phạm. Thường xuyên rà soát để đồng bộ hóa luật pháp, tăng cường năng lực của bộ máy cơ quan quản lý.</p> <p>Tăng cường công tác đối thoại chính sách với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư đang đầu tư tại Việt Nam hoạt động có hiệu quả…<br /> </p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.forum-champcarworld.net%2Fnha-dat%2Flo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Lo+ng%E1%BA%A1i+v%E1%BB%91n+FDI+v%C3%A0o+Vi%E1%BB%87t+Nam+kh%C3%B3+t%C4%83ng+m%E1%BA%A1nh+v%C3%AC+Myanmar+v%C3%A0+Indonesia&url=https%3A%2F%2Fwww.forum-champcarworld.net%2Fnha-dat%2Flo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html&via=Champcarworld+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html&media=https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Lo+ng%E1%BA%A1i+v%E1%BB%91n+FDI+v%C3%A0o+Vi%E1%BB%87t+Nam+kh%C3%B3+t%C4%83ng+m%E1%BA%A1nh+v%C3%AC+Myanmar+v%C3%A0+Indonesia" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Lo+ng%E1%BA%A1i+v%E1%BB%91n+FDI+v%C3%A0o+Vi%E1%BB%87t+Nam+kh%C3%B3+t%C4%83ng+m%E1%BA%A1nh+v%C3%AC+Myanmar+v%C3%A0+Indonesia%20-%20https%3A%2F%2Fwww.forum-champcarworld.net%2Fnha-dat%2Flo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html" data-text="Lo ngại vốn FDI vào Việt Nam khó tăng mạnh vì Myanmar và Indonesia" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/amazon-sap-dau-tu-gan-1-ty-usd-vao-indonesia.html">Amazon sắp đầu tư gần 1 tỷ USD vào Indonesia</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/nhom-quy-kim-vua-tro-thanh-co-dong-lon-cua-dat-xanh-group.html">Nhóm quỹ KIM vừa trở thành cổ đông lớn của Đất Xanh Group</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/author/dangthongpro"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy'/></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-23T12:03:10+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-23T12:03:10+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Champcarworld news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Lo ngại vốn FDI vào Việt Nam khó tăng mạnh vì Myanmar và Indonesia"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_62c250372b2b9_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_62c250372b2b9" ><script>var block_td_uid_3_62c250372b2b9 = new tdBlock(); block_td_uid_3_62c250372b2b9.id = "td_uid_3_62c250372b2b9"; block_td_uid_3_62c250372b2b9.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_62c250372b2b9_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_62c250372b2b9_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":11080,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_62c250372b2b9.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_62c250372b2b9.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_62c250372b2b9.post_count = "3"; block_td_uid_3_62c250372b2b9.found_posts = "2627"; block_td_uid_3_62c250372b2b9.header_color = ""; block_td_uid_3_62c250372b2b9.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_62c250372b2b9.max_num_pages = "876"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_62c250372b2b9); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_62c250372fdfc" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_62c250372b2b9" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_62c250372fe00" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_62c250372b2b9" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_62c250372b2b9 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/hang-loat-dai-gia-rao-riet-san-don-bds-cong-ty-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Hàng loạt “đại gia” ráo riết săn đón BĐS Công ty Đại An Lộc"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Hàng loạt “đại gia” ráo riết săn đón BĐS Công ty Đại An Lộc"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/hang-loat-dai-gia-rao-riet-san-don-bds-cong-ty-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Hàng loạt “đại gia” ráo riết săn đón BĐS Công ty Đại An Lộc">Hàng loạt “đại gia” ráo riết săn đón BĐS Công ty Đại An Lộc</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/loi-the-ke-can-cac-khu-cong-nghiep-lon-thuc-day-bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-bau-bang-phat-trien.html" rel="bookmark" title="Lợi thế kề cận các khu công nghiệp lớn thúc đẩy BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng phát triển"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lợi thế kề cận các khu công nghiệp lớn thúc đẩy BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng phát triển"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/loi-the-ke-can-cac-khu-cong-nghiep-lon-thuc-day-bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-bau-bang-phat-trien.html" rel="bookmark" title="Lợi thế kề cận các khu công nghiệp lớn thúc đẩy BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng phát triển">Lợi thế kề cận các khu công nghiệp lớn thúc đẩy BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng phát triển</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/suc-hut-dau-tu-bat-dong-san-do-don-ve-cong-ty-dai-an-loc-tai-tan-uyen.html" rel="bookmark" title="Sức hút đầu tư bất động sản đổ dồn về Công ty Đại An Lộc tại Tân Uyên"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Sức hút đầu tư bất động sản đổ dồn về Công ty Đại An Lộc tại Tân Uyên"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/suc-hut-dau-tu-bat-dong-san-do-don-ve-cong-ty-dai-an-loc-tai-tan-uyen.html" rel="bookmark" title="Sức hút đầu tư bất động sản đổ dồn về Công ty Đại An Lộc tại Tân Uyên">Sức hút đầu tư bất động sản đổ dồn về Công ty Đại An Lộc tại Tân Uyên</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_62c250372b2b9" data-td_block_id="td_uid_3_62c250372b2b9"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_62c250372b2b9" data-td_block_id="td_uid_3_62c250372b2b9"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://www.forum-champcarworld.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='11080' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="a372360197" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="98"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_62c2503731550_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_62c2503731550" ><script>var block_td_uid_7_62c2503731550 = new tdBlock(); block_td_uid_7_62c2503731550.id = "td_uid_7_62c2503731550"; block_td_uid_7_62c2503731550.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_62c2503731550_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_62c2503731550_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_62c2503731550.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_62c2503731550.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_62c2503731550.post_count = "4"; block_td_uid_7_62c2503731550.found_posts = "25876"; block_td_uid_7_62c2503731550.header_color = ""; block_td_uid_7_62c2503731550.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_62c2503731550.max_num_pages = "6469"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_62c2503731550); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_62c2503731550 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/cong-nghe/ipad-pro-macbook-air-va-mac-mini-moi-sap-ra-mat-co-gi-hap-dan.html" rel="bookmark" title="iPad Pro, MacBook Air và Mac Mini mới sắp ra mắt có gì hấp dẫn?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="iPad Pro, MacBook Air và Mac Mini mới sắp ra mắt có gì hấp dẫn?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/cong-nghe/ipad-pro-macbook-air-va-mac-mini-moi-sap-ra-mat-co-gi-hap-dan.html" rel="bookmark" title="iPad Pro, MacBook Air và Mac Mini mới sắp ra mắt có gì hấp dẫn?">iPad Pro, MacBook Air và Mac Mini mới sắp ra mắt...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-28T01:26:31+00:00" >28 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/fabregas-tu-tin-lay-lai-cho-dung-duoi-thoi-hlv-sarri.html" rel="bookmark" title="Fabregas tự tin lấy lại chỗ đứng dưới thời HLV Sarri"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Fabregas tự tin lấy lại chỗ đứng dưới thời HLV Sarri"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/fabregas-tu-tin-lay-lai-cho-dung-duoi-thoi-hlv-sarri.html" rel="bookmark" title="Fabregas tự tin lấy lại chỗ đứng dưới thời HLV Sarri">Fabregas tự tin lấy lại chỗ đứng dưới thời HLV Sarri</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-01T07:15:06+00:00" >1 Tháng Mười Một, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/klopp-tiet-lo-dieu-kho-tin-ve-cach-luyen-tap-o-liverpool.html" rel="bookmark" title="Klopp tiết lộ điều khó tin về cách luyện tập ở Liverpool"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Klopp tiết lộ điều khó tin về cách luyện tập ở Liverpool"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/klopp-tiet-lo-dieu-kho-tin-ve-cach-luyen-tap-o-liverpool.html" rel="bookmark" title="Klopp tiết lộ điều khó tin về cách luyện tập ở Liverpool">Klopp tiết lộ điều khó tin về cách luyện tập ở...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-25T15:59:29+00:00" >25 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/phap-luat/se-khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-ke-tan-cong-7-nguoi-o-thai-nguyen.html" rel="bookmark" title="Sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với kẻ tấn công 7 người ở Thái Nguyên"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/hammer-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/hammer-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/hammer-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với kẻ tấn công 7 người ở Thái Nguyên"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/phap-luat/se-khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-ke-tan-cong-7-nguoi-o-thai-nguyen.html" rel="bookmark" title="Sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với kẻ tấn công 7 người ở Thái Nguyên">Sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-25T08:31:49+00:00" >25 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_62c2503731550" data-td_block_id="td_uid_7_62c2503731550">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_62c250373bb24_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_62c250373bb24" ><script>var block_td_uid_8_62c250373bb24 = new tdBlock(); block_td_uid_8_62c250373bb24.id = "td_uid_8_62c250373bb24"; block_td_uid_8_62c250373bb24.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_62c250373bb24_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_62c250373bb24_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_62c250373bb24.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_62c250373bb24.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_62c250373bb24.post_count = "4"; block_td_uid_8_62c250373bb24.found_posts = "25876"; block_td_uid_8_62c250373bb24.header_color = ""; block_td_uid_8_62c250373bb24.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_62c250373bb24.max_num_pages = "6469"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_62c250373bb24); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_62c250373bb24 class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/kinh-doanh/chuyen-gia-de-xuat-khong-ban-nha-noi-do-cho-nguoi-ngoai-tinh.html" rel="bookmark" title="Chuyên gia đề xuất không bán nhà nội đô cho người ngoại tỉnh"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Chuyên gia đề xuất không bán nhà nội đô cho người ngoại tỉnh"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/kinh-doanh" class="td-post-category">Kinh doanh</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/kinh-doanh/chuyen-gia-de-xuat-khong-ban-nha-noi-do-cho-nguoi-ngoai-tinh.html" rel="bookmark" title="Chuyên gia đề xuất không bán nhà nội đô cho người ngoại tỉnh">Chuyên gia đề xuất không bán nhà nội đô cho người...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/phap-luat/vu-hang-loat-dbqh-bi-nhan-tin-tong-tien-bo-cong-an-noi-gi.html" rel="bookmark" title="Vụ hàng loạt ĐBQH bị nhắn tin tống tiền: Bộ Công an nói gì?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/hammer-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/hammer-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/hammer-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Vụ hàng loạt ĐBQH bị nhắn tin tống tiền: Bộ Công an nói gì?"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/phap-luat/vu-hang-loat-dbqh-bi-nhan-tin-tong-tien-bo-cong-an-noi-gi.html" rel="bookmark" title="Vụ hàng loạt ĐBQH bị nhắn tin tống tiền: Bộ Công an nói gì?">Vụ hàng loạt ĐBQH bị nhắn tin tống tiền: Bộ Công...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/xin-dung-lang-phi-tai-nguyen-jurgen-klopp.html" rel="bookmark" title="Xin đừng lãng phí tài nguyên, Jurgen Klopp!"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Xin đừng lãng phí tài nguyên, Jurgen Klopp!"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/xin-dung-lang-phi-tai-nguyen-jurgen-klopp.html" rel="bookmark" title="Xin đừng lãng phí tài nguyên, Jurgen Klopp!">Xin đừng lãng phí tài nguyên, Jurgen Klopp!</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/salah-xung-danh-hung-than-voi-nhung-tan-binh-premier-league.html" rel="bookmark" title="Salah xứng danh hung thần với những “tân binh” Premier League"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Salah xứng danh hung thần với những “tân binh” Premier League"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/salah-xung-danh-hung-than-voi-nhung-tan-binh-premier-league.html" rel="bookmark" title="Salah xứng danh hung thần với những “tân binh” Premier League">Salah xứng danh hung thần với những “tân binh” Premier League</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_62c250373bb24" data-td_block_id="td_uid_8_62c250373bb24"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_62c250373bb24" data-td_block_id="td_uid_8_62c250373bb24"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_62c2503743c3d_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_62c2503743c3d" ><script>var block_td_uid_10_62c2503743c3d = new tdBlock(); block_td_uid_10_62c2503743c3d.id = "td_uid_10_62c2503743c3d"; block_td_uid_10_62c2503743c3d.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_62c2503743c3d_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_62c2503743c3d_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_62c2503743c3d.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_62c2503743c3d.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_62c2503743c3d.post_count = "3"; block_td_uid_10_62c2503743c3d.found_posts = "25876"; block_td_uid_10_62c2503743c3d.header_color = ""; block_td_uid_10_62c2503743c3d.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_62c2503743c3d.max_num_pages = "8626"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_62c2503743c3d); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_62c2503743c3d class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/cach-danh-lo-de-online-fi88-don-gian-cho-nguoi-moi.html" rel="bookmark" title="Cách đánh lô đề online Fi88 đơn giản cho người mới"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2022/07/cach-danh-lo-de-online-fi88-don-gian-cho-nguoi-moi-1656758127-100x70.jpeg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2022/07/cach-danh-lo-de-online-fi88-don-gian-cho-nguoi-moi-1656758127-100x70.jpeg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2022/07/cach-danh-lo-de-online-fi88-don-gian-cho-nguoi-moi-1656758127-218x150.jpeg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Cách đánh lô đề online Fi88 đơn giản cho người mới"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/cach-danh-lo-de-online-fi88-don-gian-cho-nguoi-moi.html" rel="bookmark" title="Cách đánh lô đề online Fi88 đơn giản cho người mới">Cách đánh lô đề online Fi88 đơn giản cho người mới</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-07-02T10:34:51+00:00" >2 Tháng Bảy, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/meo-giup-anh-em-no-hu-mini-poker-don-gian-de-dang-tai-man-club.html" rel="bookmark" title="Mẹo giúp anh em nổ hũ mini poker đơn giản, dễ dàng tại Man Club"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Mẹo giúp anh em nổ hũ mini poker đơn giản, dễ dàng tại Man Club"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/meo-giup-anh-em-no-hu-mini-poker-don-gian-de-dang-tai-man-club.html" rel="bookmark" title="Mẹo giúp anh em nổ hũ mini poker đơn giản, dễ dàng tại Man Club">Mẹo giúp anh em nổ hũ mini poker đơn giản, dễ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-07-01T08:09:33+00:00" >1 Tháng Bảy, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/that-dang-tiec-khi-khong-so-huu-can-ho-modan-home-nam-2022.html" rel="bookmark" title="Thật đáng tiếc khi không sở hữu căn hộ MODAN HOME năm 2022"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_100x70.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/that-dang-tiec-khi-khong-so-huu-can-ho-modan-home-nam-2022.html" rel="bookmark" title="Thật đáng tiếc khi không sở hữu căn hộ MODAN HOME năm 2022">Thật đáng tiếc khi không sở hữu căn hộ MODAN HOME...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-29T12:55:30+00:00" >29 Tháng Sáu, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_62c2503744b80_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_62c2503744b80" ><script>var block_td_uid_11_62c2503744b80 = new tdBlock(); block_td_uid_11_62c2503744b80.id = "td_uid_11_62c2503744b80"; block_td_uid_11_62c2503744b80.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_62c2503744b80_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_62c2503744b80_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_62c2503744b80.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_62c2503744b80.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_62c2503744b80.post_count = "3"; block_td_uid_11_62c2503744b80.found_posts = "25876"; block_td_uid_11_62c2503744b80.header_color = ""; block_td_uid_11_62c2503744b80.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_62c2503744b80.max_num_pages = "8626"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_62c2503744b80); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_62c2503744b80 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/game-zovip-club-yovip-club.html" rel="bookmark" title="Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/05/Yovip-6.5-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/05/Yovip-6.5-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/05/Yovip-6.5-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/game-zovip-club-yovip-club.html" rel="bookmark" title="Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline">Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-17T18:10:53+00:00" >17 Tháng Năm, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/cac-loai-giay-sneaker-dang-mua-nhat-duoi-1-trieu-cho-hoc-sinh.html" rel="bookmark" title="Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho học sinh"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/06/ceb9629de7840ffe1d6be934e4bc7e3c-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/06/ceb9629de7840ffe1d6be934e4bc7e3c-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/06/ceb9629de7840ffe1d6be934e4bc7e3c-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho học sinh"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/cac-loai-giay-sneaker-dang-mua-nhat-duoi-1-trieu-cho-hoc-sinh.html" rel="bookmark" title="Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho học sinh">Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T07:24:28+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/oto-xemay/chi-tiet-xe-may-honda-dream-moi-gia-46-trieu-dong.html" rel="bookmark" title="Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/oto-xemay/chi-tiet-xe-may-honda-dream-moi-gia-46-trieu-dong.html" rel="bookmark" title="Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng">Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-30T03:13:30+00:00" >30 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_62c2503778437_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_62c2503778437" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5068</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">4012</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">3024</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2628</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2107</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2102</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/chua-duoc-phan-loai">Chưa được phân loại<span class="td-cat-no">1640</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1636</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1620</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/"><img class="td-retina-data" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:contact@yoursite.com.">contact@yoursite.com.</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: |<strong><a href="https://linkw88dn.com" tag="link vào w88 mới nhất" rel="dofollow" title="link vào w88 mới nhất" target="blank">link vào w88 mới nhất</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/hon-10-trieu-khach-hang-alibaba-bi-danh-cap-thong-tin.html" rel="bookmark" title="Hơn 10 triệu khách hàng Alibaba bị đánh cắp thông tin"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Hơn 10 triệu khách hàng Alibaba bị đánh cắp thông tin"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/hon-10-trieu-khach-hang-alibaba-bi-danh-cap-thong-tin.html" rel="bookmark" title="Hơn 10 triệu khách hàng Alibaba bị đánh cắp thông tin">Hơn 10 triệu khách hàng Alibaba bị đánh cắp thông tin</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-23T04:11:14+00:00" >23 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/hong-kong-tinh-xay-dao-nhan-tao-de-giai-quyet-khung-hoang-nha-o.html" rel="bookmark" title="Hồng Kông tính xây đảo nhân tạo để giải quyết khủng hoảng nhà ở"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Hồng Kông tính xây đảo nhân tạo để giải quyết khủng hoảng nhà ở"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/hong-kong-tinh-xay-dao-nhan-tao-de-giai-quyet-khung-hoang-nha-o.html" rel="bookmark" title="Hồng Kông tính xây đảo nhân tạo để giải quyết khủng hoảng nhà ở">Hồng Kông tính xây đảo nhân tạo để giải quyết khủng...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-11T02:38:48+00:00" >11 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 62c25037831e6 --> <script type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York","api_language":"en","today_icon":"clear-sky-n","today_icon_text":"clear sky","today_temp":[26.5,79.7],"today_humidity":36,"today_wind_speed":[6.7,4.2],"today_min":[23.1,73.5],"today_max":[28,82.4],"today_clouds":0,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1657040400,"day_temp":[27,81],"day_name":"T3","owm_day_index":2},{"timestamp":1657126800,"day_temp":[29,85],"day_name":"T4","owm_day_index":3},{"timestamp":1657213200,"day_temp":[25,76],"day_name":"T5","owm_day_index":4},{"timestamp":1657299600,"day_temp":[21,70],"day_name":"T6","owm_day_index":5},{"timestamp":1657386000,"day_temp":[28,83],"day_name":"T7","owm_day_index":6}],"api_key":"e5342a41a77f36d7802f350362aa6725"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>