Lo ngại vốn FDI vào Việt Nam khó tăng mạnh vì Myanmar và Indonesia

0
821

Sau 30 năm đổi mới và mở cửa với quốc tế, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu hút FDI thành công nhất trong khu vực. Khu vực FDI cũng trở thành thành phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Hiện, vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư xã hội, hơn 20% trong GDP.

</p> <p>Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2017, tổng vốn FDI gồm đăng ký dự án mới, đăng ký điều chỉnh vốn tăng thêm và góp vốn mua cổ phần đạt 35,9 tỷ USD, tăng 44,4% so với năm 2016. </p> <p>Riêng 8 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>Đánh giá cao thành tựu thu hút vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua, song tại Hội nghị trực tuyến ngày 24/9, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại tỏ ra lo ngại về kết quả thu hút vốn FDI trong thời gian tới.</p> <p>“Nền kinh tế thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cùng với sự cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài diễn ra ngày càng gay gắt giữa các quốc gia trong khu vực và sự nổi lên của một số thị trường như Myanmar, Indonesia, dẫn đến, dòng vốn FDI đăng ký khó có khả năng tăng mạnh trong các năm tới”, báo cáo nêu.</p> <p>Nhấn mạnh FDI là một bộ phận của nền kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, thời gian tới, Chính phủ Việt Nam tiếp tục cam kết cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng hơn. Các nhà đầu tư hãy đến Việt Nam đầu tư lâu dài và đồng hành cùng Việt Nam.</p> <p>Tuy nhiên, Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài có trọng tâm, tập trung vào những dự án thân thiện với môi trường, sử dụng công nghệ cao gắn với cách mạng 4.0, tạo ra sự lan toả tới các vùng miền, liên kết với các doanh nghiệp trong nước. </p> <p>Nhằm thu hút hiệu quả dòng vốn FDI, thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt ra kế hoạch các ngành, các cấp sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình cấp phép và quản lý dự án đầu tư nước ngoài của các cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư để chấn chỉnh công tác cấp phép và quản lý sau cấp phép.</p> <p>Đồng thời, thúc đẩy giải ngân, không cấp phép các dự án công nghệ lạc hậu, có tác động xấu tới môi trường; thẩm tra kỹ các dự án sử dụng nhiều đất, giao đất có điều kiện theo tiến độ dự án; cân nhắc về tỷ suất đầu tư/diện tích đất, kể cả đất khu công nghiệp.<br /> </p> <p>Tiến hành rà soát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn cả nước, đặc biệt với các dự án quy mô lớn, sử dụng nhiều đất đai bao gồm cả việc rút giấy phép nếu cần thiết; Nâng cao hiệu quả của công tác thực thi pháp luật, có chế tài xử phạt mạnh đối với các trường hợp vi phạm. Thường xuyên rà soát để đồng bộ hóa luật pháp, tăng cường năng lực của bộ máy cơ quan quản lý.</p> <p>Tăng cường công tác đối thoại chính sách với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư đang đầu tư tại Việt Nam hoạt động có hiệu quả…<br /> </p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.forum-champcarworld.net%2Fnha-dat%2Flo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Lo+ng%E1%BA%A1i+v%E1%BB%91n+FDI+v%C3%A0o+Vi%E1%BB%87t+Nam+kh%C3%B3+t%C4%83ng+m%E1%BA%A1nh+v%C3%AC+Myanmar+v%C3%A0+Indonesia&url=https%3A%2F%2Fwww.forum-champcarworld.net%2Fnha-dat%2Flo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html&via=Champcarworld+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html&media=https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Lo+ng%E1%BA%A1i+v%E1%BB%91n+FDI+v%C3%A0o+Vi%E1%BB%87t+Nam+kh%C3%B3+t%C4%83ng+m%E1%BA%A1nh+v%C3%AC+Myanmar+v%C3%A0+Indonesia" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Lo+ng%E1%BA%A1i+v%E1%BB%91n+FDI+v%C3%A0o+Vi%E1%BB%87t+Nam+kh%C3%B3+t%C4%83ng+m%E1%BA%A1nh+v%C3%AC+Myanmar+v%C3%A0+Indonesia%20-%20https%3A%2F%2Fwww.forum-champcarworld.net%2Fnha-dat%2Flo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html" data-text="Lo ngại vốn FDI vào Việt Nam khó tăng mạnh vì Myanmar và Indonesia" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/amazon-sap-dau-tu-gan-1-ty-usd-vao-indonesia.html">Amazon sắp đầu tư gần 1 tỷ USD vào Indonesia</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/nhom-quy-kim-vua-tro-thanh-co-dong-lon-cua-dat-xanh-group.html">Nhóm quỹ KIM vừa trở thành cổ đông lớn của Đất Xanh Group</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/author/dangthongpro"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy'/></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-23T12:03:10+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-23T12:03:10+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Champcarworld news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Lo ngại vốn FDI vào Việt Nam khó tăng mạnh vì Myanmar và Indonesia"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_6175a0d66c7ac_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_6175a0d66c7ac" ><script>var block_td_uid_3_6175a0d66c7ac = new tdBlock(); block_td_uid_3_6175a0d66c7ac.id = "td_uid_3_6175a0d66c7ac"; block_td_uid_3_6175a0d66c7ac.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_6175a0d66c7ac_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_6175a0d66c7ac_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":11080,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_6175a0d66c7ac.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_6175a0d66c7ac.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_6175a0d66c7ac.post_count = "3"; block_td_uid_3_6175a0d66c7ac.found_posts = "2579"; block_td_uid_3_6175a0d66c7ac.header_color = ""; block_td_uid_3_6175a0d66c7ac.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_6175a0d66c7ac.max_num_pages = "860"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_6175a0d66c7ac); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_6175a0d67e698" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_6175a0d66c7ac" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_6175a0d67e6a0" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_6175a0d66c7ac" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_6175a0d66c7ac class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/lac-hong-lotus-2-tuyet-doi-an-toan-thoai-mai-nhat.html" rel="bookmark" title="Lạc Hồng Lotus 2 tuyệt đối an toàn thoải mái nhất"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lạc Hồng Lotus 2 tuyệt đối an toàn thoải mái nhất"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/lac-hong-lotus-2-tuyet-doi-an-toan-thoai-mai-nhat.html" rel="bookmark" title="Lạc Hồng Lotus 2 tuyệt đối an toàn thoải mái nhất">Lạc Hồng Lotus 2 tuyệt đối an toàn thoải mái nhất</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/can-ho-cao-cap-liberty-central-quy-nhon-tien-ich-5-sao.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp Liberty Central Quy Nhơn tiện ích 5 sao"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Căn hộ cao cấp Liberty Central Quy Nhơn tiện ích 5 sao"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/can-ho-cao-cap-liberty-central-quy-nhon-tien-ich-5-sao.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp Liberty Central Quy Nhơn tiện ích 5 sao">Căn hộ cao cấp Liberty Central Quy Nhơn tiện ích 5 sao</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/du-an-chung-cu-cao-cap-licogi-13-tower-phong-cach-co-dien.html" rel="bookmark" title="Dự án chung cư cao cấp Licogi 13 Tower phong cách cổ điển"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án chung cư cao cấp Licogi 13 Tower phong cách cổ điển"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/du-an-chung-cu-cao-cap-licogi-13-tower-phong-cach-co-dien.html" rel="bookmark" title="Dự án chung cư cao cấp Licogi 13 Tower phong cách cổ điển">Dự án chung cư cao cấp Licogi 13 Tower phong cách cổ điển</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_6175a0d66c7ac" data-td_block_id="td_uid_3_6175a0d66c7ac"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_6175a0d66c7ac" data-td_block_id="td_uid_3_6175a0d66c7ac"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://www.forum-champcarworld.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='11080' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="26c49bb765" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="205"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_6175a0d6856b2_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_6175a0d6856b2" ><script>var block_td_uid_7_6175a0d6856b2 = new tdBlock(); block_td_uid_7_6175a0d6856b2.id = "td_uid_7_6175a0d6856b2"; block_td_uid_7_6175a0d6856b2.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_6175a0d6856b2_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_6175a0d6856b2_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_6175a0d6856b2.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_6175a0d6856b2.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_6175a0d6856b2.post_count = "4"; block_td_uid_7_6175a0d6856b2.found_posts = "24825"; block_td_uid_7_6175a0d6856b2.header_color = ""; block_td_uid_7_6175a0d6856b2.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_6175a0d6856b2.max_num_pages = "6207"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_6175a0d6856b2); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_6175a0d6856b2 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/phap-luat/dak-lak-truy-tim-nhom-tho-san-ban-trong-thuong-can-bo-tuan-tra-rung.html" rel="bookmark" title="Đắk Lắk: Truy tìm nhóm thợ săn bắn trọng thương cán bộ tuần tra rừng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/hammer-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/hammer-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/hammer-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Đắk Lắk: Truy tìm nhóm thợ săn bắn trọng thương cán bộ tuần tra rừng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/phap-luat/dak-lak-truy-tim-nhom-tho-san-ban-trong-thuong-can-bo-tuan-tra-rung.html" rel="bookmark" title="Đắk Lắk: Truy tìm nhóm thợ săn bắn trọng thương cán bộ tuần tra rừng">Đắk Lắk: Truy tìm nhóm thợ săn bắn trọng thương cán...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-14T03:27:57+00:00" >14 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giao-duc/nhung-thay-doi-lon-ve-nhan-thuc-sau-5-nam-trien-khai-nghi-quyet-29.html" rel="bookmark" title="Những thay đổi lớn về nhận thức sau 5 năm triển khai Nghị quyết 29"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Những thay đổi lớn về nhận thức sau 5 năm triển khai Nghị quyết 29"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giao-duc/nhung-thay-doi-lon-ve-nhan-thuc-sau-5-nam-trien-khai-nghi-quyet-29.html" rel="bookmark" title="Những thay đổi lớn về nhận thức sau 5 năm triển khai Nghị quyết 29">Những thay đổi lớn về nhận thức sau 5 năm triển...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-24T11:49:49+00:00" >24 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/phap-luat/tp-hcm-hom-nay-xet-xu-phuc-tham-hua-thi-phan-va-10-dong-pham.html" rel="bookmark" title="TP.HCM: Hôm nay, xét xử phúc thẩm Hứa Thị Phấn và 10 đồng phạm"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/hammer-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/hammer-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/hammer-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="TP.HCM: Hôm nay, xét xử phúc thẩm Hứa Thị Phấn và 10 đồng phạm"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/phap-luat/tp-hcm-hom-nay-xet-xu-phuc-tham-hua-thi-phan-va-10-dong-pham.html" rel="bookmark" title="TP.HCM: Hôm nay, xét xử phúc thẩm Hứa Thị Phấn và 10 đồng phạm">TP.HCM: Hôm nay, xét xử phúc thẩm Hứa Thị Phấn và...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-21T08:44:58+00:00" >21 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/kinh-doanh/nguoi-ban-hang-qua-mang-tron-thue-co-the-bi-khoi-to.html" rel="bookmark" title="Người bán hàng qua mạng trốn thuế có thể bị khởi tố"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Người bán hàng qua mạng trốn thuế có thể bị khởi tố"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/kinh-doanh/nguoi-ban-hang-qua-mang-tron-thue-co-the-bi-khoi-to.html" rel="bookmark" title="Người bán hàng qua mạng trốn thuế có thể bị khởi tố">Người bán hàng qua mạng trốn thuế có thể bị khởi...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-08-09T10:30:42+00:00" >9 Tháng Tám, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_6175a0d6856b2" data-td_block_id="td_uid_7_6175a0d6856b2">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_6175a0d695423_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_6175a0d695423" ><script>var block_td_uid_8_6175a0d695423 = new tdBlock(); block_td_uid_8_6175a0d695423.id = "td_uid_8_6175a0d695423"; block_td_uid_8_6175a0d695423.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_6175a0d695423_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_6175a0d695423_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_6175a0d695423.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_6175a0d695423.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_6175a0d695423.post_count = "4"; block_td_uid_8_6175a0d695423.found_posts = "24825"; block_td_uid_8_6175a0d695423.header_color = ""; block_td_uid_8_6175a0d695423.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_6175a0d695423.max_num_pages = "6207"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_6175a0d695423); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_6175a0d695423 class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giao-duc/bo-truong-bo-gddt-tang-bang-khen-cho-hs-doat-giai-nhat-cuoc-thi-duong-len-dinh-olympia-2018.html" rel="bookmark" title="Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho HS đoạt giải Nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2018"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-218x150.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-218x150.jpg 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho HS đoạt giải Nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2018"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/giao-duc" class="td-post-category">Giáo dục</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giao-duc/bo-truong-bo-gddt-tang-bang-khen-cho-hs-doat-giai-nhat-cuoc-thi-duong-len-dinh-olympia-2018.html" rel="bookmark" title="Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho HS đoạt giải Nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2018">Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho HS đoạt giải...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/kinh-doanh/ra-mat-kenh-phan-phoi-nong-san-gia-goc-duoc-kiem-soat-an-toan-theo-chuoi.html" rel="bookmark" title="Ra mắt kênh phân phối nông sản giá gốc, được kiểm soát an toàn theo chuỗi"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Ra mắt kênh phân phối nông sản giá gốc, được kiểm soát an toàn theo chuỗi"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/kinh-doanh" class="td-post-category">Kinh doanh</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/kinh-doanh/ra-mat-kenh-phan-phoi-nong-san-gia-goc-duoc-kiem-soat-an-toan-theo-chuoi.html" rel="bookmark" title="Ra mắt kênh phân phối nông sản giá gốc, được kiểm soát an toàn theo chuỗi">Ra mắt kênh phân phối nông sản giá gốc, được kiểm...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/suc-khoe/ruou-bia-uong-the-nao-de-khi-lai-xe-khong-bi-phat.html" rel="bookmark" title="Rượu, bia: Uống thế nào để khi lái xe không bị phạt?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Rượu, bia: Uống thế nào để khi lái xe không bị phạt?"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/suc-khoe/ruou-bia-uong-the-nao-de-khi-lai-xe-khong-bi-phat.html" rel="bookmark" title="Rượu, bia: Uống thế nào để khi lái xe không bị phạt?">Rượu, bia: Uống thế nào để khi lái xe không bị...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/phap-luat/kinh-doanh-nha-hang-can-dieu-kien-gi.html" rel="bookmark" title="Kinh doanh nhà hàng cần điều kiện gì?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/hammer-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/hammer-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/hammer-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Kinh doanh nhà hàng cần điều kiện gì?"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/phap-luat/kinh-doanh-nha-hang-can-dieu-kien-gi.html" rel="bookmark" title="Kinh doanh nhà hàng cần điều kiện gì?">Kinh doanh nhà hàng cần điều kiện gì?</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_6175a0d695423" data-td_block_id="td_uid_8_6175a0d695423"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_6175a0d695423" data-td_block_id="td_uid_8_6175a0d695423"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_6175a0d6a64b5_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_6175a0d6a64b5" ><script>var block_td_uid_10_6175a0d6a64b5 = new tdBlock(); block_td_uid_10_6175a0d6a64b5.id = "td_uid_10_6175a0d6a64b5"; block_td_uid_10_6175a0d6a64b5.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_6175a0d6a64b5_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_6175a0d6a64b5_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_6175a0d6a64b5.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_6175a0d6a64b5.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_6175a0d6a64b5.post_count = "3"; block_td_uid_10_6175a0d6a64b5.found_posts = "24825"; block_td_uid_10_6175a0d6a64b5.header_color = ""; block_td_uid_10_6175a0d6a64b5.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_6175a0d6a64b5.max_num_pages = "8275"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_6175a0d6a64b5); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_6175a0d6a64b5 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/lac-hong-lotus-2-tuyet-doi-an-toan-thoai-mai-nhat.html" rel="bookmark" title="Lạc Hồng Lotus 2 tuyệt đối an toàn thoải mái nhất"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Lạc Hồng Lotus 2 tuyệt đối an toàn thoải mái nhất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/lac-hong-lotus-2-tuyet-doi-an-toan-thoai-mai-nhat.html" rel="bookmark" title="Lạc Hồng Lotus 2 tuyệt đối an toàn thoải mái nhất">Lạc Hồng Lotus 2 tuyệt đối an toàn thoải mái nhất</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-10-04T09:00:22+00:00" >4 Tháng Mười, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/can-ho-cao-cap-liberty-central-quy-nhon-tien-ich-5-sao.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp Liberty Central Quy Nhơn tiện ích 5 sao"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Căn hộ cao cấp Liberty Central Quy Nhơn tiện ích 5 sao"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/can-ho-cao-cap-liberty-central-quy-nhon-tien-ich-5-sao.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp Liberty Central Quy Nhơn tiện ích 5 sao">Căn hộ cao cấp Liberty Central Quy Nhơn tiện ích 5...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-10-02T08:00:59+00:00" >2 Tháng Mười, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/du-an-chung-cu-cao-cap-licogi-13-tower-phong-cach-co-dien.html" rel="bookmark" title="Dự án chung cư cao cấp Licogi 13 Tower phong cách cổ điển"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Dự án chung cư cao cấp Licogi 13 Tower phong cách cổ điển"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/du-an-chung-cu-cao-cap-licogi-13-tower-phong-cach-co-dien.html" rel="bookmark" title="Dự án chung cư cao cấp Licogi 13 Tower phong cách cổ điển">Dự án chung cư cao cấp Licogi 13 Tower phong cách...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-09-30T09:00:22+00:00" >30 Tháng Chín, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_6175a0d6a75de_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_6175a0d6a75de" ><script>var block_td_uid_11_6175a0d6a75de = new tdBlock(); block_td_uid_11_6175a0d6a75de.id = "td_uid_11_6175a0d6a75de"; block_td_uid_11_6175a0d6a75de.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_6175a0d6a75de_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_6175a0d6a75de_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_6175a0d6a75de.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_6175a0d6a75de.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_6175a0d6a75de.post_count = "3"; block_td_uid_11_6175a0d6a75de.found_posts = "24825"; block_td_uid_11_6175a0d6a75de.header_color = ""; block_td_uid_11_6175a0d6a75de.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_6175a0d6a75de.max_num_pages = "8275"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_6175a0d6a75de); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_6175a0d6a75de class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/game-zovip-club-yovip-club.html" rel="bookmark" title="Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/05/Yovip-6.5-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/05/Yovip-6.5-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/05/Yovip-6.5-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/game-zovip-club-yovip-club.html" rel="bookmark" title="Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline">Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-17T18:10:53+00:00" >17 Tháng Năm, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/cac-loai-giay-sneaker-dang-mua-nhat-duoi-1-trieu-cho-hoc-sinh.html" rel="bookmark" title="Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho học sinh"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/06/ceb9629de7840ffe1d6be934e4bc7e3c-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/06/ceb9629de7840ffe1d6be934e4bc7e3c-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/06/ceb9629de7840ffe1d6be934e4bc7e3c-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho học sinh"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/cac-loai-giay-sneaker-dang-mua-nhat-duoi-1-trieu-cho-hoc-sinh.html" rel="bookmark" title="Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho học sinh">Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T07:24:28+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/oto-xemay/chi-tiet-xe-may-honda-dream-moi-gia-46-trieu-dong.html" rel="bookmark" title="Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/oto-xemay/chi-tiet-xe-may-honda-dream-moi-gia-46-trieu-dong.html" rel="bookmark" title="Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng">Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-30T03:13:30+00:00" >30 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_6175a0d727a44_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_6175a0d727a44" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5069</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">4006</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">3013</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2580</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2105</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2102</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1635</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1614</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/phap-luat">Pháp luật<span class="td-cat-no">932</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/"><img class="td-retina-data" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:contact@yoursite.com.">contact@yoursite.com.</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: <a href="http://soikeo.vip" title="Soi Kèo Số 1 - Soi Kèo Vip Hôm Nay">https://soikeo.vip</a> , <a href="https://linkvaolode88.net" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.net</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo" title="Tỷ Lệ Kèo Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo</a> , <a href="https://oxbet.icu" title="Oxbet.com – Link vào Oxbet – Tải Game Oxbet – Nhà cái Oxbet, Ox Bet uy tín hay lừa đảo">https://oxbet.icu</a> , <a href="https://nhacaiuytin247.info" title="Review 10+ Nhà cái uy tín thị trường Việt Nam và Quốc Tế năm 2020 - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.info</a> , <a href="https://fabet.asia/" target="_blank" title = "nhà cái FABET">https://fabet.asia/</a> , <a href="https://fi881.com/index/vn/lottery" title="lo de online">lo de online</a> , <a href="https://nhacaitop.org/nha-cai/qq/" title="qq1x2">qq1x2</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/xay-thanh-pho-thong-minh-nhin-tu-malaysia-thuy-dien-con-nguoi-la-chia-khoa.html" rel="bookmark" title="Xây thành phố thông minh nhìn từ Malaysia, Thụy Điển: Con người là chìa khóa"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Xây thành phố thông minh nhìn từ Malaysia, Thụy Điển: Con người là chìa khóa"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/xay-thanh-pho-thong-minh-nhin-tu-malaysia-thuy-dien-con-nguoi-la-chia-khoa.html" rel="bookmark" title="Xây thành phố thông minh nhìn từ Malaysia, Thụy Điển: Con người là chìa khóa">Xây thành phố thông minh nhìn từ Malaysia, Thụy Điển: Con...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-18T07:17:30+00:00" >18 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/khu-phuc-hop-pvc-ic-du-an-mot-kenh-sinh-loi-song-tre-trung.html" rel="bookmark" title="Khu phức hợp PVC-IC Dự án một kênh sinh lợi sống trẻ trung"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Khu phức hợp PVC-IC Dự án một kênh sinh lợi sống trẻ trung"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/khu-phuc-hop-pvc-ic-du-an-mot-kenh-sinh-loi-song-tre-trung.html" rel="bookmark" title="Khu phức hợp PVC-IC Dự án một kênh sinh lợi sống trẻ trung">Khu phức hợp PVC-IC Dự án một kênh sinh lợi sống...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-04T09:00:24+00:00" >4 Tháng Tư, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 6175a0d732b44 --> <script type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.7.3' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.7.3' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York","api_language":"en","today_icon":"broken-clouds-d","today_icon_text":"overcast clouds","today_temp":[14,57.2],"today_humidity":59,"today_wind_speed":[0.5,0.3],"today_min":[12.3,54.2],"today_max":[15.7,60.3],"today_clouds":90,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1635177600,"day_temp":[21,70],"day_name":"T2","owm_day_index":1},{"timestamp":1635264000,"day_temp":[13,56],"day_name":"T3","owm_day_index":2},{"timestamp":1635350400,"day_temp":[14,57],"day_name":"T4","owm_day_index":3},{"timestamp":1635436800,"day_temp":[13,56],"day_name":"T5","owm_day_index":4},{"timestamp":1635523200,"day_temp":[15,59],"day_name":"T6","owm_day_index":5}],"api_key":"5f0e41b16ad3752a1ccb886bceb5ed51"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>