Doanh nghiệp Nhà nước chiếm nguồn vốn lớn, chủ yếu là vốn vay

0
926

Theo báo cáo tại buổi Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 diễn ra ngày 19/9, mặc dù số lượng doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn trong tổng số doanh nghiệp, chỉ với 0,5% nhưng nguồn vốn của khu vực doanh nghiệp Nhà nước chiếm tới 28,4% tổng nguồn vốn toàn bộ khu vực doanh nghiệp, cao hơn nguồn vốn của khu vực FDI.

</p> <p>Trong khi đó, các doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tới 53,3% tổng nguồn vốn, nhưng số lượng các doanh nghiệp loại hình này chiếm tới 96,7% tổng số doanh nghiệp.<br /> </p> <p>Dù chiếm tỷ trọng lớn nhưng cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp Nhà nước chủ yếu là vốn vay. Vốn chủ sở hữu của khu vực doanh nghiệp Nhà nước so với tổng nguồn vốn chỉ chiếm khoảng 23,2%, trong khi tỉ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 30,7% và khu vực doanh nghiệp FDI là gần 40%.</p> <p>Hiệu suất sinh lời của khu vực doanh nghiệp Nhà nước cũng không cao so với quy mô vốn. Cụ thể, hiệu suất sinh lời trên tài sản năm 2016 của doanh nghiệp Nhà nước đạt 2,6%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 1,4%. Cao nhất là khu vực doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài FDI có hiệu suất sinh lời lên đến 6,9%.<br /> </p> <p>Xét về hiệu suất sinh lời trên doanh thu, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Nhà nước là hai loại hình doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2016 đạt khá cao với 6,7% và 6,6%. Các doanh nghiệp ngoài nhà nước có tỷ suất sinh lời trên doanh thu đạt thấp nhất với 1,9%.</p> <p>Về mức thuế và các khoản đã nộp ngân sách của các doanh nghiệp, thì khu vực doanh nghiệp Nhà nước dẫn đầu với trung bình 104 tỷ đồng/doanh nghiệp, cao hơn rất nhiều so với doanh nghiệp FDI là 18 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp ngoài nhà nước là 1 tỷ đồng/doanh nghiệp.</p> <p>Cũng theo báo cáo này, dù khu vực FDI đóng góp vào ngân sách còn thấp, trung bình chỉ bằng 17% so với một doanh nghiệp Nhà nước, tuy nhiên, đây lại là khu vực tuyển dụng lao động nhiều nhất và liên tục tăng trong khoảng thời gian từ năm 2012-2017.</p> <p>Tại thời điểm đầu 2017, số lượng doanh nghiệp Nhà nước giảm 18,4% và lao động giảm tới 23,1% so với thời điểm đầu năm 2012. Bình quân giai đoạn 2012-2017, mỗi năm doanh nghiệp Nhà nước giảm 4% về số doanh nghiệp và 5,1% về số lao động.</p> <p>Trong khi đó, đầu năm 2017, số doanh nghiệp FDI tăng tới 54% và lao động trong khu vực này tăng tới 62,8% so với đầu năm 2012. Bình quân trong giai đoạn 2012-2017, số doanh nghiệp FDI tăng tăng 9% và lao động tăng 10,2%, cao hơn 2 lần so với doanh nghiệp Nhà nước.</p> <p>Số doanh nghiệp ngoài nhà nước tại thời điểm đầu năm 2017 tăng 52,3% và lao động tăng 27,9%. Bình quân năm giai đoạn 2012-2017 số doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 8,8% và lao động tăng 5%.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.forum-champcarworld.net%2Fnha-dat%2Fdoanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Doanh+nghi%E1%BB%87p+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+chi%E1%BA%BFm+ngu%E1%BB%93n+v%E1%BB%91n+l%E1%BB%9Bn%2C+ch%E1%BB%A7+y%E1%BA%BFu+l%C3%A0+v%E1%BB%91n+vay&url=https%3A%2F%2Fwww.forum-champcarworld.net%2Fnha-dat%2Fdoanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html&via=Champcarworld+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html&media=https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Doanh+nghi%E1%BB%87p+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+chi%E1%BA%BFm+ngu%E1%BB%93n+v%E1%BB%91n+l%E1%BB%9Bn%2C+ch%E1%BB%A7+y%E1%BA%BFu+l%C3%A0+v%E1%BB%91n+vay" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Doanh+nghi%E1%BB%87p+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+chi%E1%BA%BFm+ngu%E1%BB%93n+v%E1%BB%91n+l%E1%BB%9Bn%2C+ch%E1%BB%A7+y%E1%BA%BFu+l%C3%A0+v%E1%BB%91n+vay%20-%20https%3A%2F%2Fwww.forum-champcarworld.net%2Fnha-dat%2Fdoanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html" data-text="Doanh nghiệp Nhà nước chiếm nguồn vốn lớn, chủ yếu là vốn vay" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/co-phieu-asa-bi-tam-ngung-giao-dich-de-bao-ve-quyen-loi-nha-dau-tu.html">Cổ phiếu ASA bị tạm ngừng giao dịch để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/nhan-dinh-chung-khoan-ngay-209-co-hoi-chinh-phuc-moc-1-000-diem.html">Nhận định chứng khoán ngày 20/9: Cơ hội chinh phục mốc 1.000 điểm</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/author/dangthongpro"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy'/></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-18T17:14:40+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-18T17:14:40+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Champcarworld news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Doanh nghiệp Nhà nước chiếm nguồn vốn lớn, chủ yếu là vốn vay"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_62887bb71de3d_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_62887bb71de3d" ><script>var block_td_uid_3_62887bb71de3d = new tdBlock(); block_td_uid_3_62887bb71de3d.id = "td_uid_3_62887bb71de3d"; block_td_uid_3_62887bb71de3d.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_62887bb71de3d_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_62887bb71de3d_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":9322,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_62887bb71de3d.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_62887bb71de3d.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_62887bb71de3d.post_count = "3"; block_td_uid_3_62887bb71de3d.found_posts = "2624"; block_td_uid_3_62887bb71de3d.header_color = ""; block_td_uid_3_62887bb71de3d.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_62887bb71de3d.max_num_pages = "875"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_62887bb71de3d); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_62887bb722182" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_62887bb71de3d" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_62887bb722187" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_62887bb71de3d" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_62887bb71de3d class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/astral-city-khong-gian-hop-ly-noi-that-dep.html" rel="bookmark" title="Astral City không gian hợp lý nội thất đẹp"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Astral City không gian hợp lý nội thất đẹp"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/astral-city-khong-gian-hop-ly-noi-that-dep.html" rel="bookmark" title="Astral City không gian hợp lý nội thất đẹp">Astral City không gian hợp lý nội thất đẹp</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/the-fusion-phu-my-khu-do-thi-cuoc-song-hanh-phuc-phong-cach-rieng.html" rel="bookmark" title="The Fusion Phú Mỹ Khu đô thị cuộc sống hạnh phúc phong cách riêng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="The Fusion Phú Mỹ Khu đô thị cuộc sống hạnh phúc phong cách riêng"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/the-fusion-phu-my-khu-do-thi-cuoc-song-hanh-phuc-phong-cach-rieng.html" rel="bookmark" title="The Fusion Phú Mỹ Khu đô thị cuộc sống hạnh phúc phong cách riêng">The Fusion Phú Mỹ Khu đô thị cuộc sống hạnh phúc phong cách riêng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/astral-city-phong-cach-tu-nhien-song-van-minh.html" rel="bookmark" title="Astral City phong cách tự nhiên sống văn minh"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Astral City phong cách tự nhiên sống văn minh"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/astral-city-phong-cach-tu-nhien-song-van-minh.html" rel="bookmark" title="Astral City phong cách tự nhiên sống văn minh">Astral City phong cách tự nhiên sống văn minh</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_62887bb71de3d" data-td_block_id="td_uid_3_62887bb71de3d"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_62887bb71de3d" data-td_block_id="td_uid_3_62887bb71de3d"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://www.forum-champcarworld.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='9322' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="8c7077a610" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="61"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_62887bb724062_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_62887bb724062" ><script>var block_td_uid_7_62887bb724062 = new tdBlock(); block_td_uid_7_62887bb724062.id = "td_uid_7_62887bb724062"; block_td_uid_7_62887bb724062.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_62887bb724062_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_62887bb724062_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_62887bb724062.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_62887bb724062.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_62887bb724062.post_count = "4"; block_td_uid_7_62887bb724062.found_posts = "25225"; block_td_uid_7_62887bb724062.header_color = ""; block_td_uid_7_62887bb724062.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_62887bb724062.max_num_pages = "6307"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_62887bb724062); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_62887bb724062 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/vo-hot-girl-khoe-nha-tien-ty-do-chinh-le-hoang-the-men-thiet-ke.html" rel="bookmark" title="Vợ hot girl khoe nhà tiền tỷ do chính Lê Hoàng (The Men) thiết kế"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Vợ hot girl khoe nhà tiền tỷ do chính Lê Hoàng (The Men) thiết kế"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/vo-hot-girl-khoe-nha-tien-ty-do-chinh-le-hoang-the-men-thiet-ke.html" rel="bookmark" title="Vợ hot girl khoe nhà tiền tỷ do chính Lê Hoàng (The Men) thiết kế">Vợ hot girl khoe nhà tiền tỷ do chính Lê Hoàng...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-01T08:31:00+00:00" >1 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/noi-ngoai-that/phuong-phap-chon-dem-bong-ep-kim-cuong-dung-chuan.html" rel="bookmark" title="Phương pháp chọn đệm bông ép Kim Cương đúng chuẩn"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_100x70.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/noi-ngoai-that/phuong-phap-chon-dem-bong-ep-kim-cuong-dung-chuan.html" rel="bookmark" title="Phương pháp chọn đệm bông ép Kim Cương đúng chuẩn">Phương pháp chọn đệm bông ép Kim Cương đúng chuẩn</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-10T09:24:28+00:00" >10 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/oto-xemay/xe-byd-gia-tu-340-trieu-uong-1-lit-xang-chay-100km.html" rel="bookmark" title="Xe BYD giá từ 340 triệu, “uống” 1 lít xăng chạy 100km"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Xe BYD giá từ 340 triệu, “uống” 1 lít xăng chạy 100km"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/oto-xemay/xe-byd-gia-tu-340-trieu-uong-1-lit-xang-chay-100km.html" rel="bookmark" title="Xe BYD giá từ 340 triệu, “uống” 1 lít xăng chạy 100km">Xe BYD giá từ 340 triệu, “uống” 1 lít xăng chạy...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-13T05:53:23+00:00" >13 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/kinh-doanh/triet-ly-kinh-doanh-suot-15-nam-phat-trien-cua-tap-doan-phu-quy.html" rel="bookmark" title="Triết lý kinh doanh suốt 15 năm phát triển của Tập đoàn Phú Quý"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Triết lý kinh doanh suốt 15 năm phát triển của Tập đoàn Phú Quý"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/kinh-doanh/triet-ly-kinh-doanh-suot-15-nam-phat-trien-cua-tap-doan-phu-quy.html" rel="bookmark" title="Triết lý kinh doanh suốt 15 năm phát triển của Tập đoàn Phú Quý">Triết lý kinh doanh suốt 15 năm phát triển của Tập...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-05T12:58:14+00:00" >5 Tháng Mười Một, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_62887bb724062" data-td_block_id="td_uid_7_62887bb724062">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_62887bb730dc2_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_62887bb730dc2" ><script>var block_td_uid_8_62887bb730dc2 = new tdBlock(); block_td_uid_8_62887bb730dc2.id = "td_uid_8_62887bb730dc2"; block_td_uid_8_62887bb730dc2.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_62887bb730dc2_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_62887bb730dc2_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_62887bb730dc2.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_62887bb730dc2.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_62887bb730dc2.post_count = "4"; block_td_uid_8_62887bb730dc2.found_posts = "25225"; block_td_uid_8_62887bb730dc2.header_color = ""; block_td_uid_8_62887bb730dc2.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_62887bb730dc2.max_num_pages = "6307"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_62887bb730dc2); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_62887bb730dc2 class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/cong-nghe/bo-tttt-muon-bo-quy-dinh-chup-anh-chu-thue-bao-di-dong.html" rel="bookmark" title="Bộ TT&TT muốn bỏ quy định chụp ảnh chủ thuê bao di động"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bộ TT&TT muốn bỏ quy định chụp ảnh chủ thuê bao di động"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/cong-nghe" class="td-post-category">Công nghệ</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/cong-nghe/bo-tttt-muon-bo-quy-dinh-chup-anh-chu-thue-bao-di-dong.html" rel="bookmark" title="Bộ TT&TT muốn bỏ quy định chụp ảnh chủ thuê bao di động">Bộ TT&TT muốn bỏ quy định chụp ảnh chủ thuê bao...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/hai-cau-thu-viet-nam-duoc-du-doan-se-toa-sang-o-aff-cup-2018.html" rel="bookmark" title="Hai cầu thủ Việt Nam được dự đoán sẽ tỏa sáng ở AFF Cup 2018"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Hai cầu thủ Việt Nam được dự đoán sẽ tỏa sáng ở AFF Cup 2018"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/hai-cau-thu-viet-nam-duoc-du-doan-se-toa-sang-o-aff-cup-2018.html" rel="bookmark" title="Hai cầu thủ Việt Nam được dự đoán sẽ tỏa sáng ở AFF Cup 2018">Hai cầu thủ Việt Nam được dự đoán sẽ tỏa sáng...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giao-duc/tap-huan-giao-vien-trien-khai-phuong-phap-giao-duc-stem.html" rel="bookmark" title="Tập huấn giáo viên triển khai phương pháp giáo dục STEM"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-218x150.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-218x150.jpg 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tập huấn giáo viên triển khai phương pháp giáo dục STEM"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/giao-duc" class="td-post-category">Giáo dục</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giao-duc/tap-huan-giao-vien-trien-khai-phuong-phap-giao-duc-stem.html" rel="bookmark" title="Tập huấn giáo viên triển khai phương pháp giáo dục STEM">Tập huấn giáo viên triển khai phương pháp giáo dục STEM</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/lap-cu-dup-usain-bolt-lien-bi-kiem-tra-doping.html" rel="bookmark" title="Lập cú đúp, Usain Bolt liền bị kiểm tra doping"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lập cú đúp, Usain Bolt liền bị kiểm tra doping"/></a></div> <a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/the-thao/lap-cu-dup-usain-bolt-lien-bi-kiem-tra-doping.html" rel="bookmark" title="Lập cú đúp, Usain Bolt liền bị kiểm tra doping">Lập cú đúp, Usain Bolt liền bị kiểm tra doping</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_62887bb730dc2" data-td_block_id="td_uid_8_62887bb730dc2"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_62887bb730dc2" data-td_block_id="td_uid_8_62887bb730dc2"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_62887bb73a636_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_62887bb73a636" ><script>var block_td_uid_10_62887bb73a636 = new tdBlock(); block_td_uid_10_62887bb73a636.id = "td_uid_10_62887bb73a636"; block_td_uid_10_62887bb73a636.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_62887bb73a636_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_62887bb73a636_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_62887bb73a636.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_62887bb73a636.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_62887bb73a636.post_count = "3"; block_td_uid_10_62887bb73a636.found_posts = "25225"; block_td_uid_10_62887bb73a636.header_color = ""; block_td_uid_10_62887bb73a636.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_62887bb73a636.max_num_pages = "8409"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_62887bb73a636); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_62887bb73a636 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/mot-so-dieu-ma-ban-de-hieu-sai-ve-nha-cai-cfun68.html" rel="bookmark" title="Một số điều mà bạn dễ hiểu sai về nhà cái CFUN68"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2022/05/330cac331fd980f213f283df11ced4bb-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2022/05/330cac331fd980f213f283df11ced4bb-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2022/05/330cac331fd980f213f283df11ced4bb-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Một số điều mà bạn dễ hiểu sai về nhà cái CFUN68"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/mot-so-dieu-ma-ban-de-hieu-sai-ve-nha-cai-cfun68.html" rel="bookmark" title="Một số điều mà bạn dễ hiểu sai về nhà cái CFUN68">Một số điều mà bạn dễ hiểu sai về nhà cái...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-21T05:11:03+00:00" >21 Tháng Năm, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/will-erectile-dysfunction-with-paxil-go-away.html" rel="bookmark" title="Will Erectile Dysfunction With Paxil Go Away"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_100x70.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/will-erectile-dysfunction-with-paxil-go-away.html" rel="bookmark" title="Will Erectile Dysfunction With Paxil Go Away">Will Erectile Dysfunction With Paxil Go Away</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-20T09:13:09+00:00" >20 Tháng Năm, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/best-male-enhancement-pills-2020-how-to-make-kodak-ink-last-longer.html" rel="bookmark" title="Best Male Enhancement Pills (2020) How To Make Kodak Ink Last Longer"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_100x70.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/best-male-enhancement-pills-2020-how-to-make-kodak-ink-last-longer.html" rel="bookmark" title="Best Male Enhancement Pills (2020) How To Make Kodak Ink Last Longer">Best Male Enhancement Pills (2020) How To Make Kodak Ink Last...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-20T09:13:06+00:00" >20 Tháng Năm, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_62887bb73c6a8_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_62887bb73c6a8" ><script>var block_td_uid_11_62887bb73c6a8 = new tdBlock(); block_td_uid_11_62887bb73c6a8.id = "td_uid_11_62887bb73c6a8"; block_td_uid_11_62887bb73c6a8.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_62887bb73c6a8_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_62887bb73c6a8_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_62887bb73c6a8.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_62887bb73c6a8.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_62887bb73c6a8.post_count = "3"; block_td_uid_11_62887bb73c6a8.found_posts = "25213"; block_td_uid_11_62887bb73c6a8.header_color = ""; block_td_uid_11_62887bb73c6a8.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_62887bb73c6a8.max_num_pages = "8405"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_62887bb73c6a8); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_62887bb73c6a8 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/game-zovip-club-yovip-club.html" rel="bookmark" title="Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/05/Yovip-6.5-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/05/Yovip-6.5-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/05/Yovip-6.5-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/giai-tri/game-zovip-club-yovip-club.html" rel="bookmark" title="Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline">Game Zovip club Yovip club chơi Zo nổ hũ GBonline</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-17T18:10:53+00:00" >17 Tháng Năm, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/cac-loai-giay-sneaker-dang-mua-nhat-duoi-1-trieu-cho-hoc-sinh.html" rel="bookmark" title="Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho học sinh"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/06/ceb9629de7840ffe1d6be934e4bc7e3c-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/06/ceb9629de7840ffe1d6be934e4bc7e3c-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2019/06/ceb9629de7840ffe1d6be934e4bc7e3c-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho học sinh"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/chua-duoc-phan-loai/cac-loai-giay-sneaker-dang-mua-nhat-duoi-1-trieu-cho-hoc-sinh.html" rel="bookmark" title="Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho học sinh">Các loại giày sneaker đáng mua nhất dưới 1 triệu cho...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T07:24:28+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/oto-xemay/chi-tiet-xe-may-honda-dream-moi-gia-46-trieu-dong.html" rel="bookmark" title="Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/oto-xemay/chi-tiet-xe-may-honda-dream-moi-gia-46-trieu-dong.html" rel="bookmark" title="Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng">Chi tiết xe máy Honda Dream mới giá 46 triệu đồng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-30T03:13:30+00:00" >30 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_62887bb76e1e6_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_62887bb76e1e6" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5068</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">4011</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">3022</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2625</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2107</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2102</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1636</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1616</span></a></li><li><a href="https://www.forum-champcarworld.net/category/chua-duoc-phan-loai">Chưa được phân loại<span class="td-cat-no">1002</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/"><img class="td-retina-data" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:contact@yoursite.com.">contact@yoursite.com.</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: <a href="http://soikeo.vip" title="Soi Kèo Số 1 - Soi Kèo Vip Hôm Nay">https://soikeo.vip</a> , <a href="https://linkvaolode88.net" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.net</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo" title="Tỷ Lệ Kèo Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo</a> , <a href="https://nhacaiuytin247.info" title="Review 10+ Nhà cái uy tín thị trường Việt Nam và Quốc Tế năm 2020 - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.info</a> , <a href="https://fabet.asia/" target="_blank" title = "nhà cái FABET">https://fabet.asia/</a> , <a href="https://fi881.com/index/vn/lottery" title="lo de online">lo de online</a> , <a href="https://nhacaitop.org/nha-cai/qq/" title="qq1x2">qq1x2</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/vi-tri-chien-luoc-va-lien-ket-vung-loi-the-cua-du-an-vung-tau-pearl-tp-vung-tau.html" rel="bookmark" title="Vị trí chiến lược và liên kết vùng lợi thế của Dự án Vũng Tàu Pearl Tp.Vũng Tàu"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Vị trí chiến lược và liên kết vùng lợi thế của Dự án Vũng Tàu Pearl Tp.Vũng Tàu"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/vi-tri-chien-luoc-va-lien-ket-vung-loi-the-cua-du-an-vung-tau-pearl-tp-vung-tau.html" rel="bookmark" title="Vị trí chiến lược và liên kết vùng lợi thế của Dự án Vũng Tàu Pearl Tp.Vũng Tàu">Vị trí chiến lược và liên kết vùng lợi thế của...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-09-07T08:00:33+00:00" >7 Tháng Chín, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/chuoi-quan-the-flc-gioi-thieu-phong-cach-hoi-hop-3-trong-1.html" rel="bookmark" title="Chuỗi quần thể FLC giới thiệu phong cách hội họp “3 trong 1”"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chuỗi quần thể FLC giới thiệu phong cách hội họp “3 trong 1”"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.forum-champcarworld.net/nha-dat/chuoi-quan-the-flc-gioi-thieu-phong-cach-hoi-hop-3-trong-1.html" rel="bookmark" title="Chuỗi quần thể FLC giới thiệu phong cách hội họp “3 trong 1”">Chuỗi quần thể FLC giới thiệu phong cách hội họp “3...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-14T06:54:02+00:00" >14 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 62887bb775083 --> <script type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York","api_language":"en","today_icon":"mist-n","today_icon_text":"fog","today_temp":[16.8,62.3],"today_humidity":94,"today_wind_speed":[2.6,1.6],"today_min":[15,58.9],"today_max":[18.7,65.7],"today_clouds":100,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1653235200,"day_temp":[30,85],"day_name":"CN","owm_day_index":1},{"timestamp":1653321600,"day_temp":[18,65],"day_name":"T2","owm_day_index":2},{"timestamp":1653408000,"day_temp":[19,66],"day_name":"T3","owm_day_index":3},{"timestamp":1653494400,"day_temp":[18,64],"day_name":"T4","owm_day_index":4},{"timestamp":1653580800,"day_temp":[18,65],"day_name":"T5","owm_day_index":5}],"api_key":"c3075d0842fb57c51faada7fc3cbba6b"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>